UNITAR United Nations Institute for Training and Research

Sissejuhatus

Loe ametlikku kirjeldust

Instituut

1963. aastal loodud autonoomne ÜRO organ, ÜRO väljaõppe ja teadusuuringute instituut (www.unitar.org) on ÜRO süsteemi väljaõppeüksus, mille ülesandeks on ÜRO tõhususe suurendamine diplomaatiliste koolituste kaudu ja suurendada riiklike meetmete mõju avalikkuse teadlikkuse tõstmise, avaliku poliitika ametnike koolituse ja koolituse kaudu.

UNITAR pakub väljaõppe ja suutlikkuse arendamisega seotud tegevusi peamiselt arengumaade abistamiseks, pöörates erilist tähelepanu vähimarenenud riikidele (arengumaade väikesaartele), arengumaade väikesaartele (SIDS) ja teistele kõige haavatavamatele rühmadele ja kogukondadele, sealhulgas konfliktiolukorras olevatele riikidele. Instituudis käsitletakse teemasid tegevuskava 2030 toetamise suutlikkuse laiaulatuslikes valdkondades, mitmepoolsuse tugevdamisel, keskkonnasäästlikkuse ja rohelise arengu edendamisel, vastupidavuse ja humanitaarabi parandamisel, jätkusuutliku rahu edendamisel ning majandusarengu ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel.

Samuti viib ta läbi teadusuuringuid uuenduslike õppe lähenemisviiside, meetodite ja vahendite kohta, samuti rakendusuuringuid kriitiliste probleemide lahendamiseks, näiteks katastroofiohu vähendamine ja humanitaarolukorrad.

Töötame selles vaimus, et kedagi maha ei jäeta, ja püüame jõuda kõigepealt kõige kaugemale. Selle saavutamiseks sõltub meie koolituskava ka rahastajate toetusest. Pöördume doonorriikide ja teiste doonorüksuste poole, et nad saaksid meid aidata, et saaksime kavandada ja pakkuda kvaliteetset koolitust, eriti eriolukorras olevatesse riikidesse.

Meie nägemus

"Maailm, kus teadmistega inimesed, institutsioonid ja organisatsioonid saavutavad tulemusi ülemaailmsete väljakutsete ületamiseks."

Instituudi eesmärk on visioon tulemuste ja programmeerimise poole, et arendada üksikisikute, asutuste ja organisatsioonide võimekust üleilmsetest väljakutsetest ülesaamiseks.

Meie missioon

"Arendada suutlikkust ülemaailmsete otsustusprotsesside edendamiseks ja toetada riigi tasandil parema tuleviku kujundamise meetmeid."

Meie põhifunktsioonid

Instituut:

  • kavandab ja viib läbi uuenduslikku koolitust üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste vajadustele vastamiseks
  • hõlbustab teadmiste ja kogemuste jagamist võrku ühendatud ja uuenduslike protsesside kaudu;
  • viib läbi teadusuuringuid uuenduslike õpistrateegiate, lähenemisviiside ja metoodikate osas ning katsetab neid; ja
  • nõustab ja toetab valitsusi, ÜRO-d ja teisi partnereid tehnoloogiapõhiste teadmistepõhiste teenustega.

Praegu on UNITARi programmitöö ulatus tõeliselt globaalne, hõlmates kogu ÜRO liikmeskonda ja enam kui 40 000 inimest saavad kasu umbes 500 koolituse ja sellega seotud ürituse korraldamisest aastas. Kunagi varem pole instituudi programmitöö olnud nii mitmekesine kui praegu, paljude õppe- ja muud tüüpi ürituste puhul, mis käsitlevad laias valdkonnas mitmepoolsust; majandusareng ja sotsiaalne kaasatus; keskkonnasäästlikkus ja roheline areng; jätkusuutlik rahu; ning teadus- ja tehnoloogiarakendused.

Instituut on ka koolituse pakkumist oluliselt mitmekesistanud, kuna e-õppe kursused moodustavad nüüd ühe kolmandiku kõigist üritustest ja 2012. aastal on instituudi virtuaalsest õpikeskkonnast kasu saanud üle 5000 õppija kõigist maailma nurkadest. Selle ülesande täitmisel pöörab instituut loomulikult suurt tähelepanu õppimisega seotud toodete ja teenuste pakkumisele, teadmiste edasiandmisele, oskuste levitamisele ja teadlikkuse tõstmisele eesmärgiga muuta käitumist ja arendada abisaajate muid võimalusi.

Paralleelselt õppimisega tegeleb instituut ka koolitusega seotud ja muude nõustamisteenustega valitsustele laiema sotsiaalse ja majandusliku arengu tulemuste saavutamiseks, näiteks institutsioonilise suutlikkuse arendamiseks.

Asukohad

Genf

Address
UNITAR, Palais des Nations
CH-1211 Genf, Genf, Šveits

San José

Address
San José, San José provints, Costa Rica

Keystone'i stipendium

Tutvu meie stipendiumi võimalustega