Loe ametlikku kirjeldust

  • Osaleda teaduskonna puhas ja rakendusuuringud keskenduti peamiselt majanduslikule arengule Lähis-Ida ja Aafrika (MEA) piirkonnas.

UD juhindub järgmistest põhiväärtustest:

  1. Eetiline käitumine kõigis eluvaldkondades.
  2. Heli kodakondsuse läbi isikliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse.
  3. Austus arvamusi ja veendumusi teistele.
  4. Võrdsed võimalused kõigile meestele ja naistele.
  5. Pidev täiustamine õpetamise, õppimise ja uurimistöö.
  6. Kollektiivne vastutus meeskonnatöö.
  7. Säilitades õpilase-keskne lähenemine keskenduda kvaliteedile.
Programmide õpetamise keel:
  • Inglise