Estonian Academy of Arts

Sissejuhatus

Loe ametlikku kirjeldust

1914. aastal asutatud Estonian Academy of Arts on ainus avalik ülikool, mis pakub kõrgharidust kunsti, disaini, arhitektuuri, meedia, visuaalsete uuringute, kunstikultuuri, kultuuripärandi ja looduskaitse valdkonnas. Asub Tallinna pealinnas, on see aktiivne õppe- ja uurimisasutus ning juhtiv riiklik visuaalse kultuuri innovatsioonikeskus.

Praegu on Estonian Academy of Arts ligikaudu 1200 üliõpilast ja neid õpetavad 89 professorit, dotsent, õpetajat ja õppejõudu nii Eestis kui ka välismaal. Uuringud toimuvad hoolikalt valitud õpilaste väikestes gruppides ja Estonian Academy of Arts uhkelt madal õpilaste ja professori suhe.

EAA pakub kuus magistriprogrammi inglise keeles: animatsioon, kaasaegne kunst, disain

Pakume ka bakalaureuse programmi Media Graphics, õpetatakse vene keeles. Lisaks pakume rahvusvahelist doktoriõpet nimega Art and Design .

EAA julgustab innovatsiooni ja katsetamist ning üliõpilased saavad võtta oma erialadel väljaspool mooduleid ja töötubasid. Kas teil on idee? Proovi seda! Siit leiad, et seal on värskendav bürokraatia puudumine. Need, kes EAA õppivad, avastavad varsti laia valikut võimalusi.

Kutsume teid meiega liituda!

AJALUGU

20. sajandi algusest on Estonian Academy of Arts olnud Eesti kunstihariduse oluline keskus. 1914. aastal asutas Eesti Kunstide Selts Tallinna Rakenduskunstikool, kus pakuti üldharidust ja erialast ettevalmistust kunstis ja käsitöös.

Õppekavade koostamisel kasutati mudelina Peterburi kunstikooli Stieglitz - keskendunud tehniliste ja praktiliste oskuste õpetamisele. Aastal 1924 sai kool riiklikuks rakenduskunstikooliks, mis pakkus haridust kõigis rakendusliku kunsti traditsioonilistes distsipliinides, ning 1930. aastate programmile lisati visuaalsete kunstide erialasid. 1932. aastal kolis kool uue mitmeastmelise koolitüübiga ja sai võimaluse taotleda spetsialisti või kunstniku diplomi.

1938. aastal nimetati kool ümber riiklikuks tööstuskunstikooliks. 1944. aastal nimetati kool ümber NSVL Tallinna Riikliku Rakenduskunsti Instituudi nimel. 1951. aastal kunstiõppe süsteemi tsentraliseerimise tulemusena viidi kõik õppetööd üle Tartust Tallinna, lisati arhitektuuriuuringuid ja nime muutus Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituut (SAIE, lühend ERKI). 1989. aastal nimetati ERKI ümber Tallinna Kunstiülikooliks ja alates 1995. aastast on selle nimetus olnud Estonian Academy of Arts .

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Akadeemia eesmärk on olla elu keskele. Seepärast pööratakse tähelepanu ühiskonnale ja professionaalsele maailmale laiemalt.

EAA on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui 100 rahvusvahelisel ülikoolil ja paljudel rahvusvahelistel võrgustikel, mille kaudu saab läbi rääkida üliõpilaste ja õppejõudude vahetust ning laiendada väljaõppevõimalusi. EAA on CUMULUS (rahvusvaheline ülikoolide, kunsti-, disaini- ja meediakolleegiumide liige) liige; EAAE (Euroopa Arhitektuurialase Hariduse Assotsiatsioon); ELIA (Euroopa kunstiinstituut) ja NORDPLUS kaudu on mitmete professionaalsete võrgustike liige.

Alates 1999. aastast on EAA olnud Euroopa Komisjoni kõrgharidusprogrammi Erasmus elukestva õppe programmi liige, mille raames on alla kirjutatud enam kui 100 kahepoolset vahelepingut. Lisaks Erasmuse programmile on Estonian Academy of Arts sõlminud üliõpilaste ja õppejõudude vahetus- ja koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstiülikooliga väljaspool Euroopa Liitu.

Näituste ja kirjastustegevuse kaudu korraldatakse regulaarselt ja tihedalt kontakte maailmaga väljaspool akadeemilist ringkonda, korraldades mitmeid üritusi ning koostöös ettevõtetega ja avalike asutustega.

Välissuhete, õppejõudude ja üliõpilasvahetuste, välismaiste praktikavõimaluste nõustamist ja teabe andmist koordineerib rahvusvaheliste suhete osakond.

KOOSTÖÖ JA ETTEVÕTLUS

EAA teeb koostööd ülikoolide, kultuuriasutuste, kunstiühenduste, kohalike omavalitsuste asutuste ja ettevõtetega nii Eestis kui ka välismaal.

Estonian Academy of Arts teeb koostööd paljude Eesti ja rahvusvaheliste teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtetega. Partnerid varieeruvad sõltuvalt spetsialiseerumisvaldkonnast ja Akadeemia saab pakkuda erinevaid teenuseid uuringute ja analüüside abil prototüüpide loomiseks.

Arenguosakond on seos hariduse ja ettevõtluse vahel. Töötatakse välja EAA põhitegevusi toetavad teenused ja lahendused, mis annavad juriidilisele ja ettevõtlusnõustamisele personali ja ettevõtteid Akadeemia osakondade koostööprojektide läbiviimiseks. Arenguosakond suhtleb aktiivselt nii Eestis kui ka välismaal asuvates ettevõtetes ning teostab ühisprojekte. Paljud õpilased täidavad projekteerimisülesandeid Eesti ettevõtetele avalikus ja erasektoris ning osalevad õpingute ajal rahvusvahelistel ja kohalikel konkurssidel.

Arenguosakond korraldab koolitusi ettevõtluse, intellektuaalomandi õiguste, karjääriplaneerimise, rahvusvaheliste praktikavõimaluste ja projektijuhtimise vallas. Õpilastel soovitatakse teha äriplaane ja EAA ettevõtete jaoks on olemas arvukalt ressursse (üliõpilaste poolt õpingute käigus asutatud ettevõtted). Osakond koordineerib talitustevahelisi arendusprojekte ja viib vajadusel läbi teadus- ja arendusprojekte. Arenguosakond haldab EAA kohalikke ja rahvusvahelisi kaasfinantseeritud või ühiseid projekte.

Asukohad

Tallinn

Address
Estonian Academy of Arts,
Põhja pst 7, Tallinn

10412 Tallinn, Harjumaa, Eesti