Arcada

Sissejuhatus

Loe ametlikku kirjeldust

Arcada

Lühidalt

Arcada on multiprofessionaalne rakendusteaduste ülikool (UAS), mille ülikoolilinnak asub Helsingis Arabianrannas. Pakume kvaliteetset praktikale orienteeritud kõrgharidust nii bakalaureuse kui ka magistriõppes, aga ka rootsi ja inglise keeles täiendõpet järgmistes keeltes:

 • Ärijuhtimine
 • Sport
 • Meedia
 • Kultuur
 • Sotsiaal- ja tervishoiuteenused
 • Tehnoloogia

Arcada auditeeriti viimati 2017. aasta novembris Soome Kõrghariduse Hindamise Nõukogu poolt.

 • Õpilasi: 2600
 • Töötajaid: 170
 • Haridusosakonnad: 5
 • Bakalaureuseõppe programmid: 17
 • Magistriõpe: 10

Visioon

Innovatiivne mõtlemine ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks.

Tegevusidee

Arcada on Rootsi rakenduskõrgkool, mis edendab kakskeelset Soome, pakub nõudlusele orienteeritud erialast haridust ja viib läbi rakendusuuringuid.

Sõnum

Me loome säästva ühiskonna jaoks asjakohaseid lahendusi.

Edendatavad väärtused

 • Õpilaskeskne õppimine
 • Ühenduse osalemine säästvas arengus
 • Valmidus muutuda ja ettevõtlik vaim
 • Läbipaistvus, vastutus ja sallivus

116416_54e5d044495baa14f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c732f78d79048c35b_1280.jpg

Prioriteedid 2025

 • Kasv - uued sihtrühmad
 • Pakutava hariduse arendamine
 • Avatud teadusuuringud, millel on suurem mõju
 • Pädevuse hooldus ja personalipoliitika

Haldus ja juhtimine

Ülikooli läbipaistev haldus

Arcada rakenduskõrgkooli haldab Arcada University of Applied Sciences Ltd. valitsuse poolt täiskogu istungil antud litsentsi alusel. Arcada Applied Sciences Ltd. kuulub täielikult Arcada Foundationile.

Arcada tegevuse üldine raamistik on määratletud Arcada juhistes. Arcada tegevust reguleerib ka:

 • Kehtivad rakenduskõrgkoolide ja piiratud vastutusega äriühingutega seotud õigusaktid
 • Arcada tegevusluba (valitsuse antud täiskogu istungil)
 • Haridus- ja kultuuriministeeriumi juhised
 • Arcada Applied Sciences Ltd. ja Arcada sisepoliitika dokumentide põhikiri
 • Arcada strateegia, tegevuskava ja. \ T
 • Soome ühingujuhtimise tava

Arcada kõrgema juhtkonna koosseisu kuuluvad Arcada Applied Sciences Ltd juhatus ja rektor.

Asukohad

Helsingi

Address
Jan-Magnus Janssonin aukio 1
Helsingi, Soome