Erasmus Munduse ühine magistrikraad (EMJMD) säästva arengu (PERCCOM) arvutite ja kommunikatsiooni valdkonnas on suunatud kõrgetasemelise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ühendamisele keskkonnateadlikkusega, et võimaldada maailmatasemel haridust ja ainulaadset pädevust IKT spetsialistidele, kes suudavad ehitada puhtamaid keskkonnasäästlikumad, ressursside ja energiatõhusamad küberfüüsilised süsteemid.

Sisu

Maailma tulevikuväljakutsed hõlmavad tehnoloogilise arengu ja uute esilekerkivate tehnoloogiate mõju keskkonnale ning nõuavad tohutuid jõupingutusi õhu-, vee-, toidu- ja energiaprobleemide tõhusaks lahendamiseks.

Rahvusvahelise kliimakontserni Smart 2020 aruandes soovitatakse intensiivselt kasutada info- ja sidetehnoloogiaid nii keskkonna- kui ka inimtegevuse (tööstus, ehitus, transport jne) ja levitatud arukate IKT-süsteemide jälgimise tõhustamiseks. reostus, jäätmed, toidu kvaliteet ja tarne, energiapiirangud jne.

Kõrgharidussektoril on nii vastutus kui ka vastus nendele väljakutsetele, koolitades IKT spetsialiste, kellel on kõrged teadmised võrgustike loomisest, andmetöötlusest ja programmeerimisest, kes on võimelised kujundama, arendama, kasutama ja säilitama nii kommunikatsiooniarhitektuure kui ka laiaulatuslikke arvutisüsteeme säästva arengu jaoks. Lisaks tuleb kohandada ja läbi vaadata tavapärased meetodid hajutatud süsteemitehnoloogias, et minimeerida keskkonnamõju info- ja sidetehnoloogia jalajälge süsinikdioksiidi heite, raadiolainete leviku, jäätmete, tehnoloogilise reostuse, energiatõhususe, ressursside taaskasutamise jms osas.

Võrgustikku hõlmav süsteemitehnoloogia peab uue äriparadigma kui ringmajanduse kontekstis uuesti üle vaatama. Tehnoloogia peamised jõupingutused keskenduvad seejärel ressursitõhususele.

Eesmärgid

PERCCOM Masteri eesmärgid on järgmised:

 1. Haridusprobleemide lahendamiseks ja üliõpilaste ligimeelitamiseks vastavalt OECD poolt väljendatud uuele turunõudlusele raportites „OECD infotehnoloogia väljavaade 2010” ja „2011. aasta Gartneri stsenaarium: IT-tööstuse praegused riigid ja tulevased suunad” võttis 2009. aastal vastu soovituse, milles öeldakse, et info- ja sidetehnoloogia sektor peaks juhtima üleminekut energiatõhusale ja vähese CO2-heitega majandusele ning ettevõtted, kes arendavad uusi rohelisi IKT projekte (vt 2009. aasta Gartneri raport: majanduslanguse mõju rohelisele IT-le: uuringu tulemused).
 2. Sünkroniseerida hariduse tugevaid külgi, pädevust ja erinevaid aspekte säästvates võrkudes, tarkvaras ja teenustes, laiaulatuslikes arvutisüsteemides ja kommunikatsioonis ning arendada Bologna protsessi suuniste raames välja ühine pädevusplatvorm, \ t
 3. Anda tulevastele magistrantidele kompetentsid, oskused ja teadmised arvutikommunikatsiooni, traadita võrgu, mobiilsete tehnoloogiate, tarkvaratehnika, levivate ja hajutatud süsteemide kohta ning teadvustada IKT mõju keskkonnale ja ressursside tõhusat kasutamist.
 4. Harida õpilasi „rohelise digitaalse harta” suunas, mis kohustab Euroopa linnu vähendama heitkoguseid info- ja sidetehnoloogia abil. See käivitati 27. novembril 2009 EUROCITIES aastakonverentsil. Praegu on harta alla kirjutanud umbes 20 Euroopa linna. Tänapäeval elab 50% elanikkonnast linnades ja kümne või kahe aasta jooksul kasvab see 80% -ni. See nõuab ressursside tõhusat kasutamist linnakeskkonnas ja selle arengu oluline osa on info- ja sidetehnoloogia. Õpilasi haritakse, kuidas rakendada IKT-d sellises kontekstis keskkonna võimaluste ja piirangute parameetrite piires. Lisaks on õpilased võimelised kavandama võrgustruktuure ja jaotatud süsteeme, mis vähendavad energiatarbimist, järgides ringmajanduslikku lähenemist ressursside taaskasutamise optimeerimiseks.
 5. Esitada uus rahvusvaheline magistrikraad, millel ei ole rahvusvahelisel tasandil praegu sobivat mängu, et täita lõhet IKT oskuste ja keskkonnakaalutluste vahel.

Programmi korraldamine

Magistriprogramm hõlmab nelja semestrit. Õpilased liiguvad ühe kohordina. Nad alustavad oma esimest semestrit Lorraine'i ülikoolis (Prantsusmaa). Teisel poolaastal on kohort Lappeenranta Tehnikaülikoolis (Soomes) ja kolmas Luleå Tehnikaülikoolis (Rootsi). Viimane semester on pühendatud väitekomponendile ja seda saab koolitusperioodil läbi viia kas eraettevõttes või ühes magistriõppes osalevate erinevate ülikoolide laborites / osakondades. Seotud partnerid loengud seminaridel. Üks seminar asub Peterburi IT-mehaanika ja optika ülikoolis (Venemaa). Konsortsium moodustab tugivõrgustiku, mis võimaldab üliõpilaste ja partnerite vahel tõhusat suhtlemist. Programmi eesmärkide edendamiseks peetakse korrapäraseid üritusi.114643_perccom-progression12.jpg

Tööhõive

Töökohtade loend

Juhtiv ametikoht ettevõtetes: Sihtotstarbelised töökohad on info- ja sidetehnoloogia spetsialistid ja insenerid IKT-ettevõtetes (Cisco, Ericsson, Nokia, Microsoft, Orange,…) või ettevõtetes, kus on oma IKT töötajad. Peamised asjaomased majandussektorid on transport, logistika, energiavarustuse võrgud, ehitus ja töötlev tööstus. Tänu oma laiaulatuslikule ulatusele ja euroopalikule seisukohale on need õpilased hästi ette valmistatud ettevõtte osakonna juhtimiseks, kuna:

 • IKT juht. Nende koolitamine meeskonnatöös võimaldab neil õpilastel saada rahvusvahelise ja multikultuurse projekti meeskonna projektijuhiks.
 • R

Teised seisukohad: laialdane ülevaade IKT-st, võime teha otsuseid, integreerida keskkonnaalaseid, kultuurilisi, sotsiaalseid ja eetilisi teadmisi teevad need väga sobivaks järgmiste funktsioonide jaoks:

 • Konsultatsioonid roheliste IKT-arhitektide valdkonna mitmesuguste funktsioonide alal.
 • Valitsus / avalikkus tööstusele, keskkonnale, linnade / piirkondade planeerimisele / juhtimisele.

Doktoriõpe

Spetsialiseerumise ja magistriprojekti lõpetamisega koolitatakse üliõpilane läbi viima uurimisprojekti ja mõtlema kriitiliselt tema tööle. Seega on õpilane hästi valmis toimima järgmiselt:

 • Ph.D. üliõpilane ülikoolis, kes viib läbi uuringuid, nagu näiteks võrguprotokollide uurimine, hajutatud süsteemid Tarkvaraarendus, arvutiprobleemid seoses keskkonnapiirangutega.
 • Ph.D. üliõpilane suurtes tööstusharudes R

Taotlemise nõuded

Vastuvõtutingimused

Kursus on avatud kõigile taotlejatele üle maailma. Kõik konsortsiumi ülikoolid on tunnustanud abikõlblikkuse nõudeid ja on järgmised:

Kraad:

 • Magistrikursus on avatud Euroopa ja mitte-Euroopa suurepärastele üliõpilastele, kes on omandanud bakalaureuse matemaatikas, füüsikas, infotehnoloogias, automaatjuhtimises ja sellega seotud valdkondades.
 • Bakalaureusekraad vähemalt 180 ECTS arvutiteaduses, arvutitehnikas, automaatikas / elektris / elektroonikaseadmetes või infotehnoloogias või sellega tihedalt seotud valdkonnas.
 • Soovitatakse teadmisi arvutivõrkude, programmeerimise ja operatsioonisüsteemide kohta.
 • Eelmise uuringu palgaastme keskmine peaks tõendama taotleja kõrget kvalifikatsiooni. See kehtib tavaliselt B-klassi keskmise või paremuse kohta ECTS-klassifikatsiooni skaalal.

Inglise keel:

 • Taotlejad peavad tõestama, et neil on piisavalt inglise keelt. Vajalik on TOEFL-test vähemalt 600 paberipõhise / 250 arvutipõhise / 95 internetipõhise või akadeemilise IELTSi skooriga, mis on vähemalt 6,5 üldist ja 6 kirjalikult või TOEIC-i skoor vähemalt 750.
 • Lorraine'i ülikooli institutsionaalne TOEFL-koodi number on 3368.
 • Inglise keele oskuse tõendamine on vajalik ka siis, kui eelmise hariduse õppekeel oli inglise keel. Selle linki all loetletud riikide kodanike puhul loobutakse keeleoskuse tõendamisest.

Intervjuu:

Kõik eelvalitud kandidaadid kutsutakse vestlusele videokonverentsi teel.

Vajalike dokumentide loend

Koos taotlusvormiga tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Sugu / nimi / e-post / sünnikuupäev / postiaadress / telefon
 2. Kodakondsus ja elukohariik.
 3. Teie passi skaneeritud pilt, mis näitab teie pilti.
 4. Rahastamine (stipendium, eneserahastamine jne).
 5. CV-Resume.
 6. Ülikoolikraadid (käivad või õpivad) ja ülikoolid, kus need kraadid on saadud.
 7. Akadeemilised tunnistused, ülikoolikraadi tunnistus / diplom, kui olete lõpetanud oma kraadi ja kui te jätkate seda, peaksite esitama akadeemilised tunnistused, mis vastavad kursustele, mille olete lõpetanud ja praegu olete. Kõik ülikooli ärakirjad peavad olema inglise keeles.
 8. Eelmise punkti astme saamiseks võetud kursuste sisu kirjeldus. On ülimalt oluline teatada kõikidest teadmiste valdkonnaga seotud teemadest, kogemustest või tööst.
 9. Kaks soovituskirja.
 10. Tööalane teave.
 11. Inglise keele oskuse tõendamine. Eelistatud on TOEFL, IELTS ja TOIEC sertifikaadid.
 12. Motivatsioonikiri, milles taotleja selgitab inglise keeles PERCCOMi õppimise põhjuseid ja kuidas need on seotud tema karjäärieesmärkidega.
 13. Teave mitme EM rakenduse kohta (kui neid on).

MÄRKUS: Riigid on vabastatud inglise keele testimisest

Kui olete mõne järgmise riigi kodanik ja teie esimene keel ei ole inglise keel, kuid te olete inglise keelt õpetanud ja hinnatud, siis me ei palu teil esitada tõendeid inglise keele testi kohta.

Anguilla, Antigua, Austraalia, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Briti Neitsisaared, Kanada, Kaimanisaared, Jõulusaar, Kookossaared, Cooki saared, Dominica, Falklandi saared, Fidži, Gambia, Ghana, Grenada, Guajaana, Kuulnud Island, Iirimaa, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, McDonaldi saar, Uus-Meremaa, Nigeeria, Niue, Norfolki saared, Paapua Uus-Guinea, Saint Kitt, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Sierra Leone, Singapur, Lõuna-Aafrika, Svaasimaa, Tonga, Trinidad ja Tobago, Turks ja Caicose saared, Uganda, Ameerika Ühendriigid, Lääne-Samoa, Sambia, Zimbabwe

Programmi õpetamise keel:
 • Inglise

Vaata veel 15 kursust Université de Lorraineis »

Viimati uuendatud Mai 16, 2019
See kursus on Ülikoolilinnas
Duration
2 aastat
Päevane õpe
Price
8,000 EUR
ELi õpilased: 4000 eurot aastas. ELi-välised üliõpilased: 8000 eurot aastas.
Deadline
Võta kooliga ühendust
10/01/2019 for scholarship applicants. 31/05/2019 for self-funded applicants.
Asukohtade järgi
Kuupäeva järgi
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Võta kooliga ühendust
10/01/2019 for scholarship applicants. 31/05/2019 for self-funded applicants.
Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Võta kooliga ühendust
10/01/2019 for scholarship applicants. 31/05/2019 for self-funded applicants.
End Date