Keskkonna- ja jätkusuutlikkuse uuringud, MS

Üldine

Programmi kirjeldus

Keskkonna ja jätkusuutlikkuse uuringud

Magistrikraad (37 krediidi tundi)

See interdistsiplinaarne programm valmistab teid ette karjääri väljakutsetele keskkonna valdkonnas. Keskkonnapoliitika tudengina keskendute keskkonnaküsimustele, eriti majanduslikele, poliitilistele ja sotsiaalsetele teguritele, mis on poliitika kujundamise lahutamatu osa, väljatöötamisele ja rakendamisele keskkonnaprobleemide lahendamisel. Kui olete rohkem huvitatud poliitikaküsimuste taga olevast teadusest, omandate tugeva aluse, mis põhineb viisidel, kuidas teavet tuleks kasutada keskkonna- ja ühiskondlike riskide ning asjakohaste poliitikate hindamiseks. Kursuste korraldamine on seotud keskkonnateaduse ja -poliitikaga, samuti laboratoorsete tööde ja valdkonna uuringutega.

College of Charleston MES-programmi eesmärk on pakkuda üliõpilastele hinnanguid keskkonnaprobleemide interdistsiplinaarse olemuse kohta nii poliitika kui ka teaduse kraadiõppe tasemel.

See interdistsiplinaarne fookus võimaldab meil lahendada mitmesuguseid ressursse, arengu- ja planeerimissurveid, millega ühiskond praegu silmitsi seisab. Läbi meie põhi- ja valikainete kursuse õppekava, teaduskondade teadmiste ja spetsialiseerumise arendamise (kursuste rühmitamine sellistes valdkondades nagu ranniku- ja märgalade majandamine, keskkonnaplaneerimine ja keskkonnaohud) pakub MES-programm väljaõpet, mis tegeleb kõigi nende väljakutsetega. Meie vilistlased leiavad tööd väga erinevates valdkondades, kus nende teaduse ja poliitika väljaõpe teenib neid hästi.

Interdistsiplinaarse programmina ei pakuta MES-programmi ühes College of Charleston akadeemilises osakonnas. Selle asemel annavad kuus osakonda (bioloogia, geoloogia ja keskkonnageoteadused, matemaatika, füüsika ja astronoomia, politoloogia ja majandus) panuse programmi põhi- ja valikainete kursuste ja õppejõudude aja sisustamiseks. Teaduskond paljudest teistest osakondadest ning ülikoolilinnakuvälistest instituutidest ja agentuuridest on MES-programmi hindamatu osa.

Programmi nõuded

 • 38 krediiditundi
 • Lõputöö või praktika
Põhikursused

Keskkonnauuringud:

 • EVSS 611 sissejuhatus keskkonna- ja jätkusuutlikkuse uuringutesse (3)

Statistika:

 • EVSS 659 keskkonnastatistika (3)
 • VÕI
 • EVSS 624 biomeetria (4)

Poliitika ja ühiskonnaõpetus:

 • EVSS 601 majandusteooria poliitikaanalüüsiks (3)
 • EVSS 602 avalik poliitika (3)
 • EVSS 632 Ühiskonnaõpetuse meetodid keskkonnauuringutes (3)

Loodusteadus:

Valige üks järgmistest:

 • EVSS 541 keskkonnasaaste (4)
 • EVSS 610 keskkonnabioloogia (3)
 • EVSS 640 Maa süsteemiteadus (3)
 • EVSS 650 energia tootmine ja ressursside haldamine (3)

Lõputöö / praktika:

 • EVSS 690 praktikakoht (6)
 • VÕI
 • EVSS 691 lõputöö (6)
Valikained

Õpilased peavad järelejäänud krediiditunnid täitma järgmiselt:

 • BIOL 612 kaitsegeneetika (4)
 • BIOL 649 võrdlev genoomika (4)
 • BIOL 650 merebioloogia seminar (1)
 • CPAD 615 sissejuhatus linnakujundusse (6)
 • Jätkusuutlik disain ja kohanemisvõimeline CPAD 830 (6)
 • EVSS 506 looduskaitsebioloogia (3)
 • EVSS 518 Ameerika linnaplaneerimise ajalugu ja teooria (3)
 • EVSS 519 Korallriffide bioloogia (3)
 • EVSS 530 loodusvarade seadus ja poliitika (3)
 • EVSS 531 haldusõigus (3)
 • EVSS 534 keskkonnaseadus ja regulatiivne poliitika (3)
 • EVSS 535 maakasutusseadus (3)
 • EVSS 537 märgalade poliitika (3)
 • EVSS 538 sissejuhatus hüdrogeoloogiasse (4)
 • EVSS 541 keskkonnasaaste (4)
 • EVSS 542 kaugseire alused (4)
 • EVSS 544 taimeökoloogia (4)
 • EVSS 549 geograafilised infosüsteemid (4)
 • EVSS 551 Teadus ja juhtimine keskkonnaorganisatsioonides (3)
 • VÕI
 • PUBA 551 Teadus ja juhtimine keskkonnaorganisatsioonides (3)
 • EVSS 557 satelliitmeteoroloogia (3)
 • EVSS 569 täiustatud GIS: keskkonna- ja ohumudelid (4)
 • EVSS 595 keskkonna- ja jätkusuutlikkuse uuringute eriteemad (1-4)
 • EVSS 606 metsloomade seadus (3)
 • EVSS 608 avaliku halduse perspektiivid (3)
 • EVSS 609 halduseetika ja vastutus (3)
 • EVSS 610 keskkonnabioloogia (3)
 • EVSS 620 mereorganismide füsioloogia ja rakubioloogia (4)
 • EVSS 622 Mereorganismide ökoloogia (4)
 • EVSS 623 Füüsiline okeanograafia (4)
 • EVSS 624 biomeetria (4)
 • EVSS 627 mereliste tetrapoodide bioloogia (4)
 • EVSS 639 märgalad ja veealad (3)
 • EVSS 640 Maa süsteemiteadus (3)
 • EVSS 641 veepõhine geokeemia (4)
 • EVSS 645 rannikualade probleemid ja protsessid (3)
 • EVSS 650 energia tootmine ja ressursside haldamine (3)
 • EVSS 656 õhuteadus (4)
 • EVSS 658 Kliimamuutused (4)
 • EVSS 659 keskkonnastatistika (3)
 • EVSS 680 juhtumianalüüs keskkonnaküsimustes (4)
 • EVSS 693 iseseisev uuring (1-4)
 • EVSS 695 keskkonnateaduse eriteemad (1-4)
 • EVSS 721 vesiviljelus (3)
 • EVSS 722 mereline selgrootute zooloogia (4)
 • EVSS 724 ihtiüoloogia (4)
 • EVSS 725 merebotaanika (4)
 • EVSS 726 kalandusteadus (3)
 • EVSS 746 veekeskkonna toksikoloogia (3)
 • PUBA 502 eriteemad avalike suhete seminaridel (1–3) *
 • PUBA 511 linnapoliitika (3)
 • PUBA 512 naised ja vähemused avalikus halduses (3)
 • PUBA 513 planeerimisseadus (3)
 • PUBA 514 Geograafiliste infosüsteemide linnarakendused (4)
 • PUBA 516 kohalik ja piirkondlik majandusareng: poliitika ja praktika (3)
 • PUBA 517 linnatransport: probleemid ja väljavaated (3)
 • PUBA 520 kohaliku omavalitsuse poliitika ja haldus (3)
 • PUBA 522 valitsustevahelised suhted (3)
 • PUBA 540 juhtimine ja otsuste tegemine (3)
 • PUBA 550 mittetulundusühingu juhtimine ja valitsemistava (3)
 • PUBA 554 inimressursside juhtimine mittetulundusühingutele (3)
 • PUBA 555 mittetulundusliku suutlikkuse suurendamine (3)
 • PUBA 556 Kavandamine ja mittetulundusühingute turundus (3)
 • PUBA 557 Avaliku ja erasektori partnerluse juhtimine (3)
 • SMFT 697 loodusteaduste või matemaatika eriteemad õpetajatele (1-4) *

Märge:

* Kursust võidakse krediidi korral korrata, kui sisu on erinev. Konkreetne sisu loetletakse kursuse pakkumisel.

Krediidi ülekandmise poliitika

Üliõpilane võib taotleda programmi direktorilt nõusoleku kuni üheksa ülekande krediiditunni vastuvõtmiseks. Need kursused nõuavad hinnet „B” või kõrgemat või „rahuldavat” või „sooritanud”.

Vastuvõtukriteeriumid

 • Kõigi akadeemiliste asutuste ametlikud ärakirjad
 • Ametlikud GRE hinded (305 komposiiti; 4,0 kirjalikult); TOEFLi ametlik hinne, kui teie peamine keel pole inglise keel
 • Minimaalne bakalaureuse GPA 3,0
 • Varasemad kursused bioloogias (kaks kursust laboritega), keemia (kaks kursust laboritega), statistikaga (üks kursus) ja Ameerika valitsuse (üks kursus); Bioloogia või keemia võib asendada ühe aasta teise füüsika- või loodusteaduse.
 • Kolm soovituskirja
 • Kirjalikud eesmärgid

Taotlemise tähtajad

 • Täidetud taotluste esmatähtaeg on 1. märts (see tähtaeg on mõeldud üliõpilastele, kes soovivad stipendiume ja assistendi stipendiume.)
 • Kõigi muude täidetud taotluste esitamistähtaeg on 1. juuli.
 • Kevad: 1. november
 • Suvi: 1. märts

Kontaktinfo

Lucy Davis
programmi koordinaator
843.953.2000

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

Located in the heart of historic Charleston, South Carolina, the College of Charleston is a nationally recognized public liberal arts and sciences university. Founded in 1770, the College is among the ... Loe edasi

Located in the heart of historic Charleston, South Carolina, the College of Charleston is a nationally recognized public liberal arts and sciences university. Founded in 1770, the College is among the nation’s top universities for quality education, student life, and affordability. Its beautiful and historic campus, combined with contemporary facilities, cutting-edge programs and accessible faculty attracts students from across the U.S. and around the world. Näita vähem