Kultuurimajanduse kunstiteos

Üldine

Programmi kirjeldus

64329_estonia2.jpg

Kultuurijuhtimise magistriprogramm tegutseb alates 2002. aasta sügisest eesmärgiga harida kunstiorganisatsioonide professionaalseid juhte, kultuuritööstust edendavaid ettevõtjaid, kultuuripoliitika valdkonna juhte ja muutjaid. Programm loodi tihedas koostöös Soome Sibeliuse Akadeemiaga ja Tartu Ülikooliga.

Meie pikaajaline kogemus, laialdased kogemused mitmesugustes kultuurivaldkondades, suur partnerite võrgustik, mille abil saame luua ainulaadse ökosüsteemi ja teadmiste kogumi, kus õpilased, haridustöötajad, kultuuritöötajad, poliitikakujundajad, kunstnikud ja aktivistid saavad luua inspiratsiooni, teadmisi ja oskusi oma vastavates valdkondades.

Alates 2012. aastast jätkab programm ka Eesti Ärikooli ja assotsieerunud partnerina Eesti Kunstiakadeemiaga. Jont programm on rahvusvaheline, interdistsiplinaarne ja paindlik, rõhutades kultuuri ja loomemajanduse juhtimist. MA programm on mõeldud neile huvitatud haldamise kultuuriasutuste ja projektide organiseerimine - ideaalne kõigile, kellel on kogemusi valdkonnas või sügavamat huvi kultuuri. Loominguliste tööstusharude suundumused ja kultuuri juhtimise tähtsuse laiem mõistmine ühiskonnas tervikuna annavad selle programmi ainulaadse positsiooni teiste õppekavade hulgas. Kasutades aktiivseid õppemeetodeid ja elavat arutelu, pakub kursus õpilastele võimalust osaleda kultuurilises diskursuses, õppida loometööstusest ja kultuurilisest ettevõtlusest ning loob ligipääsu loomingulistele võrgustikele. 15-aastane kogemus on andnud programmi juhtidele väga konkreetse nägemuse, mis on professionaalse kultuurijuhtimise hariduse rahvusvahelisel tasandil kindel ja õigustatud mängija, ühendades rahvusvahelist teadmistepagasit Eesti innovatsioonil põhinevate haridusmeetoditega.

Interdistsiplinaarne programm teenib kõiki kultuurivaldkondi ja seni on ligi 70 üliõpilast.

Kuna programmi eesmärk on juba algusest peale kaasata välismaalt pädevusse, on rohkem kui pooled õppejõududest väljastpoolt Eestist, sealhulgas Soomest, Saksamaalt, Suurbritanniast, Taanist, Austriast, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast , Prantsusmaa, USA jne Rahvusvaheliste pädevuste kaasamine magistriõppes on otsustava tähtsusega, et pakkuda tulevastele professionaalsetele kunstijuhtidele, kes on võimelised ühistegevuste ja koostöö loomiseks Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.

Programmi vilistlased mängivad olulist rolli praeguses Eesti kultuurijuhtimise valdkonnas, mis mõjutab märkimisväärselt kultuuri korraldamist. Inglise keeles õpetatakse täielikult, programm on välisüliõpilastele hõlpsasti kättesaadav ja annab õpilastele üldise tugeva eelise rahvusvahelisel areenil. Rahvusvahelistumine võimaldab ka tuleviku jaoks luua laivõrgu. Praeguseks on programm välja lastud 7 praeguse doktoriõppe üliõpilast, kes on aktiivselt kaasatud kultuurijuhtimise valdkonna akadeemilisse arengusse rahvusvahelisel tasandil.

Unikaalse omadusena on alates 2013. aastast programm kaasatud uue arusaama väljatöötamisse kunsti ja ühiskonna vahelisest suhtlemisest ning tulevaste kultuurijuhtide oskuste ja pädevuste suurendamisest, et edendada väärtuslikku kasutajaliidest, samuti ühiskondliku mõju parandamisele kõrgharidusinstitutsioonidest ELi rahastatud projektides ühiskondliku mõjuga ühiskondliku mõjuga juhtkonna (MAPSI) ja ühiskondliku kõrgharidusasutusega (HEISE). Nende projektide raames rahvusvahelise koostöö tulemusena pakutakse programmis suvekooli ja uuenduslikke kursusi veebikeskkonnas. Lisainfo MAPSI www.mapsi.eu.

Võttes vajaduse pidevalt muutuvas kultuurivaldkonnas ja laiendada mõju väljaspool akadeemilisi ringkondi, alates 2010. aasta septembrist pakub kultuurijuhtimise programm koolitust eri kultuurivaldkondade praktikutele. Täiendkoolituste eesmärk on parandada kultuuriorganisatsioonides töötavate praktikute pädevust, luues samaaegselt arutelu foorumi.

EAMT kultuurihalduse programm on Euroopa Kultuuridevahelise Koolituskeskuste võrgustiku (ENCATC) liige. Programm koordineerib ka loomemajandushariduse akadeemiate ActinArt võrgustikku (Aarhusi Kuninglik Muusikaakadeemia, Stockholmi Kunstide Ühing, Sibeliuse Akadeemia, Leedu Muusika ja Teatri Muusikaakadeemia, Kaospilot ja Taani Rahvuslik Ehitiste Kool).

64337_Estonia3.JPG

ÕPPEKORRALDUS

Järgmise grupi uuringud algavad 2018. aasta septembris. Klassid toimuvad Tallinna kesklinnas ja ajakava saadetakse uutele õpilastele augustis e-posti teel. Õppetöö viiakse läbi kombinatsioon kohustuslikud ja valikainete kursused, mis on esitatud kas kord nädalas loengud, mis kestab kogu semestri või intensiivne plokid üle 3-5 päeva. See tähendab, õpilased saavad paindlik programm tasakaalu uuringuid töö ja muid kohustusi. Esimesed kolm semestrit on üsna täis sõiduplaanid, kui välja arvata paar seminari neljas semester on tasuta teile tööd oma magistritöö. Osana meie individuaalne lähenemine kõigile üliõpilastele, siis võib saada kõrge positsioon tunnustuseks varasemate uuringute ja töö (VÕTA programmi). Rahvusvahelised õpilased võivad taotleda DORA stipendiumi. Lisateavet nende programmide kohta antakse välisüliõpilaste pärast vastuvõttu.

Programmi õpitulemused

Õppekava täitmisel saab õpilane:

 1. Näidata ulatuslikke ja süstemaatilisi teadmisi kultuurijuhtimise, selle peamistest mõistetest, probleemidest ja uurimismeetoditest;
 2. Näita mõistmist praegustest suundumustest ja kultuurijuhtimise, kultuuripoliitika ja loovumajanduse probleemidest;
 3. Tajutavad interdistsiplinaarset suhet;
 4. Loominguliselt tunnustage ja verbaliseerige kultuurijuhtimisega seotud probleeme ja küsimusi ning lahendage need sobivate meetoditega, rakendades sotsiaalteaduste ja humanitaarteaduste laiemat tausta;
 5. Arutlege loova juhtimise ja kunstiorganisatsioonide poolt, rakendage uusi teoreetilisi teadmisi praktilistes töös ja näitake eneseanalüüsi laiemas kontekstis;
 6. Kohaliku / rahvusliku kultuuri juhataja, juhataja või ametniku, kultuurivaldkonna ettevõtja või teadustöötaja vastutusel võtta asjakohaseid juhtpositsioone ja meeskonnatöö oskusi;
 7. Teadmiste, professionaalsuse ja pädevuse edastamine õpetaja või õpetajatena näitab edukalt oskusi; väidavad nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevaid kultuurijuhtimise teooriaid ja küsimusi;
 8. Tõhusalt osalema meeskonnatöös nii tööl kui ka igapäevaelus, näidata sotsiaalset vastutust ja näidata sallivust erinevate hoiakute ja väärtuste suhtes;
 9. Eetiliselt keerulistes olukordades tehke korralikke otsuseid, näidake teadlikkust moraalsete ja eetiliste aspektide kohta, samuti oma kutsetegevuse võimaluste, piirangute ja laiemate tagajärgede kohta, arutlege ja arutlege kultuurielu, loomemajanduse ja kultuurilise juhtimise teemasid ja küsimusi;
 10. Hinnake kriitiliselt omandatud teadmisi ja oskusi, jätkake erialaõpinguid või osalema teadustöös nii Eestis kui ka välismaal

Õppekava sisu

Majandusteadus 64 EAP:

 • Kultuuri keskkond 21 ECTS
 • Juhtimine ja organisatsiooniline käitumine 12 ECTS
 • Finantseerimine ja turundus kunsti kontekstis 12 ECTS
 • Ettevõtlik mõtlemine (12 EAP) ja eriala kursused (7 EAP) 19 EAP

· Projekti töö (5ECTS)

 • B Magistritööga seotud kursused 18 ECTS
 • T magistritöö 30 ECTS
 • E Valikkursused 5 ECTS (Valikainete kursused, kokku 5 ECTS ainepunkti, tuleb valida moodulite MK06-MK09 järgi).
 • Vaba valikuline min 3 ECTS või MAPSI 5-15 ECTS

Lõpetamise nõuded; kvalifikatsioonidokumendid - lõputöö, eksamid:
Õppekava lõpetamine 90 ECTS ainepunkti: põhikursus 64 ainepunkti, magistritöö mooduliga seotud kursused 18 ainepunkti, valikained 5 ainepunkti ja vabakutselised kursused min 3 ainepunkti; magistritöö kaitsmine 30 ECTS ainepunkti.

Lõppsertifikaat, diplom, kvalifikatsiooni tunnistus:
Magistriõpe diplom, diplomi lisa

Õppetase:
Sotsiaalteaduste magister / Sotsiaalteaduse magister


Karjäär

Lõpetanud meie programmi era- ja / või avalikus sektoris - saatkonnad, valitsusorganisatsioonid, ülikoolid, teatrid, muuseumid, valitsusvälised organisatsioonid, sihtasutused (nt Kultuurikatel, PÖFFi filmifestival, Jazzkaar festival) ja erasektori ettevõtted. Üheksakümne kaheksa protsenti (98%) meie lõpetajatest töötab kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas.

64338_estonia4.JPG

Riiki sisenemise nõuded

Edukad kandidaadid ei pea olema eelnevat kvalifikatsiooni kultuuri või kunsti, kuid peab olema vähemalt bakalaureusekraad ja konkreetne huvi või praktiline kogemus kultuurivaldkonnas. Oodatud on kõik kandidaadid huviga või praktilisi kogemusi kultuuri ettevõtlust. 2018. aastal võetakse vastu maksimaalselt 23 õpilast. Õppemaks kultuurikorralduse programmi 2500 € aastas. Akadeemia rektor omab õigust vähendada õppemaks piiratud juhtudel. Rahvusvahelised ja kohalikud kandidaadid põhjal hinnatud samade kriteeriumide ja tulemuste sissepääs essee ja intervjuu. Essee üksikasjalik teema tehakse teatavaks jaanuaris.

Avalduse esitamise tähtaeg: 4. juuni 2018.

Nõutavad dokumendid:

 • avalduse vorm (via dreamapply.com);
 • eelmise haridustaseme lõpetamist tõendav dokument, sealhulgas diplomitunnistus või diplomi lisa (nii originaal kui ka koopia);
 • 1 passi foto (30x40 mm);
 • ID-kaart või pass koos isikuandmete lehe koopiaga, kaasa arvatud teie isikukood;
 • nimevahetust tõendav dokument, kui taotlejal on nimevahetus (nii originaal kui ka koopia);
 • CV inglise keeles;
 • inglise keele essee (3-5 A4 lehekülge) kultuurijuhtimisega seotud teema kohta (teema, millest tuleb teatada).

Dokumendid tuleb esitada vastuvõtukomisjonile. Esitatud dokumente ei tagastata.

Kõik kandidaatide koopiad kehtivad veebisaidil www.dreamapply.com. Vastuvõtmise ajal võivad kandidaadid esialgu saata oma dokumentide koopiad elektrooniliselt vastuvott@ema.edu.ee ja anna@ema.edu.ee. Originaaleid (või kinnitatud koopiaid) saab hiljem akadeemil esitada või saata.

Sissepääs intervjuud toimuvad Tallinnas juuni lõpus. Video-intervjuu via Skype on võimalik välisüliõpilastele. Aega intervjuu on kavas iga kandidaadiga eraldi. Intervjuu viiakse läbi inglise keeles.

Muu

Majutus: meie üliõpilased saavad rentida ruumi meie uue kesklinna ühiselamus. Muusa Majutus on loodud Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Kontaktisik:

Anna Maria Ranczakowska

programmi koordinaator

Rahvusvaheline kultuurijuhtimise magistriprogramm

Kultuuri juhtimise ja humanitaarteaduste keskus

64330_estonia.JPG

Viimati uuendatud märts 2020

Keystone'i stipendium

Tutvu meie stipendiumi võimalustega

Teave kooli kohta

The mission of the Estonian Academy of Music and Theatre is to contribute to the development of a human-centred Estonian society, the spread of a creative mindset and the preservation of the Estonian ... Loe edasi

The mission of the Estonian Academy of Music and Theatre is to contribute to the development of a human-centred Estonian society, the spread of a creative mindset and the preservation of the Estonian language and culture through education in the fields of music and theatre and the promotion of creative and research work. Näita vähem