MA Euroopa Liidu õiguses

Üldine

Programmi kirjeldus

Karjäärivõimalused

Meie lõpetajad on spetsialistid, kes on valmis töötama ELi institutsioonide ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide, samuti kohaliku ja riikliku valitsuse professionaalse töötajaga. Nad on oma kohalike kogukondade muutuste juhid, aidates edendada Euroopa integratsiooni ideed ja kasutada Euroopa vahendeid kõige paremini. Euroopa Liidu õigusprogramm valmistub ette ka tööks eraettevõtetes Poolas ja kogu Euroopas (eriala "Äriõigus") või osalema diplomaatilises teenistuses, pöörates erilist tähelepanu inimõiguste ja rändepoliitika kaitsele (spetsialiseerumine "Diplomaatia"). See annab õpilastele põhjaliku arusaama Euroopa Liidu toimimise õiguslikest ja organisatsioonilistest alustest.

Kursuse on koostanud meie kõrgelt kvalifitseeritud akadeemiline personal koostöös ELi institutsioonide halduspersonali esindajatega, diplomaatiliste institutsioonide ja konsulaatide esindajatega, juristidega ja õigusnõustajatega. Nende olemasolu tagab, et kursuse programm vastab faktilistele nõudmistele, mis puudutavad hariduse ja spetsialistide tööalast konkurentsivõimet ELi õiguse valdkonnas.

Tööpraktika

Õpilased täidavad kohustuslikku 60-tunnilist praktikat Tugev koostöö nii riiklike kui ka rahvusvaheliste institutsioonidega toob Euroopa uuringute üliõpilastele palju võimalusi saada praktika või praktika avalik-õigusliku ja erasektori organisatsioonides, näiteks Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjoni esinduses Varssavis Euroopa Komisjoni esindamine Varssavis, Poola välisministeerium, kesk- ja kohaliku omavalitsuse üksused, ELi fondide osakonnad, õigusriigi instituudi fond ja muud valitsusvälised organisatsioonid. Üliõpilased saavad osaleda ka Erasmuse vahetusprogrammis, kasutades ära erinevaid õpinguid välismaal.

Lõpetanud tööalast konkurentsivõimet ja turule üleminekut toetavad sotsiaalaktiivsuse projektid: osalevad üliõpilaste uurimisrühmas Euro-KUL, kirjutades blogi eurooplastele, osaledes ülikoolis elluviidavates ELi rahastatavates projektides.

KUL Karjäärikeskus pakub paljusid abi- ja nõustamisteenuseid, mis aitavad teil oma karjääri planeerida ja teha teadlikke otsuseid isegi siis, kui olete lõpetanud. Üliõpilased võivad saada ka abi ülikooli karjääriteenistuse büroost, mis viib ellu programmi Cool Jobs.

ELi õiguse lõpetanute oskused

Professionaalsed oskused

 • lõpetajad valdavad valdkondi, mis on Euroopa õigusnormide põhielement. Nad muutuvad Euroopa probleemide valdkonna spetsialistidena ja omandavad Euroopa tööturul nõutavad ametialased oskused;
 • programm pakub kahte spetsialiseerumist: majanduslik ja diplomaatiline;
 • üliõpilased saavad ka tunnistusi Euroopa Liidu diplomaatiaakadeemiast, Euroopa konkurentsiakadeemiast, ELi fondide akadeemiast.

Suhtlemisoskused

 • meie lõpetajatel on head vahendus- ja läbirääkimisoskused, nad tunnevad avaliku kõne kunsti, omandavad tõhusaid esitlusoskusi;
 • meie lõpetajad teavad, kuidas taotleda ELi vahendeid;
 • nad võivad tegutseda konsultantidena ELi õigusnormide raames.

Keeleoskus

 • programmis pöörati suurt tähelepanu keeleõppele, soodustades nii kirjalikku kui ka suulist sujuvust. Lisaks kohustuslikule inglise keelele õpivad õpilased ka teist Euroopa keelt;
 • ELi ametlikud keeled (diplomaatilise spetsialiseerumise kohustuslik teema);
 • Prantsuse diplomaatia.

Digitaalsed oskused

 • ELi andmebaaside (EUR-Lex) ja EuroStati statistika analüütiliste oskuste tõhus ja tulemuslik kasutamine;
 • oskused Euroopa õiguslike ja poliitiliste struktuuride ja nähtuste analüüsimiseks;
 • sügavad teadmised Euroopa ajaloost ja kultuurist ning võime mõista ja analüüsida Euroopa Liidus tekkivaid sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke protsesse.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise oskused

 • oskused, mis on vajalikud väikese ettevõtte juhtimiseks kodu- ja ELi tasandil;
 • meie lõpetajad teavad, kuidas taotleda ELi vahendeid ja kuidas hallata ELi rahastatavaid projekte.

Õppemaksud

 • Aastane õppemaksu väljastamine ELi mittekuuluvatele taotlejatele: 7400 PLN = c. 1850 eurot
 • Programm on ELi taotlejatele tasuta

Programm algab 1. oktoobril 2020

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

The John Paul II Catholic University of Lublin is one of the oldest Polish universities. Throughout its nearly 100-year history, it has been one of the most important centers of Catholic thought, maki ... Loe edasi

The John Paul II Catholic University of Lublin is one of the oldest Polish universities. Throughout its nearly 100-year history, it has been one of the most important centers of Catholic thought, making an enduring contribution to the intellectual and cultural life of both Poland and the wider world. Näita vähem