Politoloogia, politoloogia eriala meistrid - võrdsete võimaluste poliitika Rumeenia ja Euroopa kontekstis

Üldine

Programmi kirjeldus

Master pakub nelja akadeemilise semestri jooksul Rumeenia keele kursusi. Samuti on võimalus valida semestri prantsuse keeles ja Euroopa keele kursuse võrdõiguslikkuse õppetööst (http://egales.univ-lyon2.fr/), mille lõpus saab topelt diplomi ülikooli Bukaresti ja Lumière'i Lyoni 2 ülikoolist.

Programmi raames pakutavaid kursusi õpetatakse rumeenia keeles ja valikuliselt prantsuse keeles (üks semester).

Pakutavad pakkumised pakuvad ennetähtaegset ja alternatiivset frantsiisi (ja semestri) programmi.

ÜLDINE KIRJELDUS

Võrdsed võimalused on Euroopa Liidu põhiline poliitiline väärtus, nagu on märgitud kõikides selle kogukonna põhidokumentides. Selle õigusliku ja poliitilise põhimõtte ülevõtmisel kõigis liikmesriikides kasutatakse mitmeid vahendeid: direktiivid, tegevuskavad või prioriteetsed strateegiad. Seega on võrdsed võimalused riikliku poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil olulised.

Kuid prioriteetsed valdkonnad - diskrimineerimise ja vaesuse vähendamine, võrdsus tööturul, naiste poliitiline esindatus - näitavad statistika, et kindlaks määratud poliitilised eesmärgid ja sotsiaalne tegelikkus on märkimisväärselt lünklikud. Sellise olukorra üheks põhjuseks on kahtlemata hästi informeeritud personali puudumine.

Rumeenia ja Euroopa tasandi võrdsete võimaluste poliitikate meister on suunatud selle vajaduse rahuldamisele, koolitades spetsialiste, kellel on intellektuaalsed vahendid, mis on vajalikud keeruka sotsiaalse ja poliitilise küsimuse mõistmiseks, ning seega osaleda asjakohaste riiklike poliitikate analüüsimisel, rakendamisel või hindamisel.

Eriti Rumeenia kontekstis on meie programm oma kursuste kvaliteedi ja valdkonna avaliku või erasektori partnerlussuhete mitmekordistamise kaudu veelgi selgema eesmärgiga: aidata kaasa uute kutseoskuste kujundamisele võrdsete võimaluste poliitika edendamiseks, laiendama nende poliitikate mõju sektoritele, mida selle probleemiga veel vähem mõjutab.

PROGRAMMI EESMÄRGID

Rumeenia ja Euroopa konteksti võrdsete võimaluste poliitika magistri eesmärk on valmistada üliõpilasi ette:

 • pakkuma asjatundlikkust, analüüsides riiklikke poliitilisi prioriteete võrdsete võimaluste valdkonnas ja nende seost Euroopa poliitikatega;
 • anda teaduslikke kogemusi Euroopa avaliku korra arendamisel võrdsete võimaluste valdkonnas edendatavate põhimõtete ja põhimõtete osas;
 • omandada vajalikud ametialased oskused Euroopa institutsioonide ametikohtadele;
 • kasu saada vajalikust intellektuaalsest koolitusest teadusuuringute jätkamiseks võrdsete võimaluste valdkonnas;
 • omandada kutseoskusi projektijuhtimises võrdsete võimaluste osas.

ÕPILASTE PROFESSIONAALNE INSERT

Rumeenia ja Euroopa tasemete võrdsete võimaluste poliitika magistriõppes saavad järgmised ametikohad:

 • Rumeenia avalikud asutused, kes vastutavad võrdsete võimaluste valdkonna poliitika analüüsimise, arendamise ja rakendamise eest (töö-, pere-, sotsiaalkaitse ja vanurite ministeerium, naiste ja meeste võrdsete võimaluste parlamentaarsed komiteed, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse riiklik esindusamet Diskrimineerimise vastu võitlemise riikliku nõukogu jne)
 • Euroopa avalik-õiguslikud asutused, kelle ülesanne on analüüsida, arendada ja rakendada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat (Euroopa Komisjon, Euroopa naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, Euroopa naiste juhtimise edendamise võrgustik, Euroopa naiste õiguste ja võrdsete võimaluste instituut) naiste ja meeste võrdseid võimalusi jne)
 • Võrdsed võimalused edendavad riiklikud valitsusvälised organisatsioonid (võrdõiguslikkuse partnerluskeskus, naiste võrdõiguslikkuse foorum, ühenduse vahendus- ja julgeolekukeskus, Komunitas, ACCEPT-ühendus, Amnesty International, Demokraatliku Arengu Keskus, vabaduste liit ja sooline võrdõiguslikkus, CENTRAS jne)
 • Võrdsed võimalused edendavad rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid (Euroopa naiste lobby, Euroopa solidaarsus inimeste võrdse osalemise eest (EUROSTEP), Euroopa vaesusevastase võitluse võrgustik, Rahvusvaheline vabatahtlike organisatsioon naistele; Roma infobüroo jne)

UUS PROGRAMM

 • Valdkonna loomine, mis ei ole spetsialiseerumiskavast veel kasulik: võrdsete võimaluste poliitika. Dünaamilises ja transversaalses perspektiivis lähenedes uuritakse neid poliitikaid, järgides kolme telge: demokraatlik võrdsus ja etnilise diskrimineerimise küsimus; võrdsus ja sotsiaalne tõrjutus; naiste ja meeste võrdõiguslikkus.
 • Professionaalne orientatsioon sisaldub:
 • Partnerlussuhete tähtsus paljude selles valdkonnas tegutsevate sotsiaalsete osalejate ja poliitikatega;
 • Kaks praktilist, laiendatud külaliskursust õpetaja-koordineeritud praktika kaudu (igaüks neist 42 tundi ja 12 ECTS)
 • Moodul prantsuse keeles (pluss võimalus võtta prantsuse keele kursusi), mis hõlbustab üliõpilaste liikuvust Euroopa ülikoolides, kes teevad koostööd politoloogia teaduskonnaga; võimalus praktikakohtade läbiviimiseks ja isegi professionaalseks sisestamiseks Euroopa avaliku ja erasektori institutsioonidesse.
 • Euroopa mõõde avaldub nii intellektuaalsel tasandil kui ka partnerluse ja koostöö tasandil.
 • Liitumine Euroopa meister Egalis. FSPUB on Erasmuse elukestva õppe programmi (EAC / 31/08) rahastatav matemaatika ja infotehnoloogia magistriprogrammi (EALS) üks liige.
 • See Euroopa magistriprogramm ühendab mitu ülikooli: projektijuht koordinaator Université Lumière Lyon 2 (Prantsusmaa); Åbo Akademi Ülikool (Soome); Université Autonome de Barcelone (Hispaania); Tšehhi Vabariigi Ülikool, Bohème du Sud); Université de Toulouse II - Le Mirail (Prantsusmaa); Université de York (Ühendkuningriik).

Orienteerivate erialaasjatundjate eriala Cours du deuxième poolaastat prantsuse keele esietendusest prantsuse ja inglise keeltes. Kuues semester on pühendatud minimaalsele ametialasele koolitusele, mis on riiklike partnerorganisatsioonide (nationales ou internationales) tulemus.

Viimati uuendatud märts 2020

Keystone'i stipendium

Tutvu meie stipendiumi võimalustega

Teave kooli kohta

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of ex ... Loe edasi

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of existence, it has achieved a steadfast national and international prestige. The numerous generations of students and professors have succeeded in asserting our University as one of the benchmark institutions for the whole Romanian society, as it is the first existing Romanian institution to ever reach the top 600 universities of the world. Näita vähem