Prantsuse kui võõrkeeleprogrammi õpetamine

Üldine

Programmi kirjeldus

Selle M.Ed. on prantsuse keele, kirjanduse ja filoloogia erialade arendamine prantsuse keele kui võõrkeele õpetajatena, aktiivselt osaledes keeleõppe metoodika teoreetilises ja praktilises õppes ning kooskõlas praeguste kohalik ja rahvusvaheline tööturg.

Õpitulemused

Pärast magistriõppe lõpetamist eeldatakse, et õpilased:

 • mõista ja demonstreerida erialaseid teadmisi ja oskusi prantsuse keele õpetamisel: eriti keeleõpetuse puhul kaaluda, valida ja kasutada sobivaid meetodeid kõigi keeleoskuse tõhusaks õppimiseks (kirjaliku ja kõneldava diskursuse väljatöötamine ja mõistmine);
 • mõista ja demonstreerida erialaseid teadmisi ja oskusi prantsuse keele õpetamisel, pidades eriti silmas prantsuse keele (foneetika / fonoloogia, morfoloogia, süntaksi, semantika / sõnavara ja kultuuri) õpetamist, hindama ja kohandama ja arendada sobivat materjali;
 • kavandama, arendama ja hindama õppeprogramme vastavalt kõige olulisematele teooriatele keele, kommunikatsiooni ja suhtlemise valdkonnas ning arendama juhendmaterjale prantsuse keele õpetamiseks;
 • koostada, analüüsida ja tõlgendada õppurite keeleoskuse hindamise vahendeid;
 • rakendama pedagoogiliselt sobivaid õpistsenaariume, kasutades info- ja sidetehnoloogia (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) rakendusi erinevates õpikohtades (nt näost näkku, kaugust), võttes arvesse konkreetseid eesmärke, vajadusi ja õpikeskkondi;
 • mõista ja praktikas rakendada prantsuse keele õpetamise põhimõtteid algkooliealistele, valides sobivad "õppemeetodid", mis vastavad laste kognitiivsele ja psühholoogilisele arengutasemele;
 • integreerida Euroopa Nõukogu järeldused ja ettepanekud ning pakkuda sobivaid kultuuritegevusi erinevatele klassiruumi kontekstidele ja pädevusele, mille eesmärk on võtta vastu kultuurilisi teadmisi, hoiakuid ja arusaamu ning õppurite kultuuridevahelise pädevuse arendamist;
 • tuvastada, kavandada ja rakendada programme, mis edendavad prantsuse keele õpetajate professionaalset arengut;
 • tõlgendama, käituma ja esitama uuringuid, mis on seotud nende teemaga.

Programmi ECTS ainepunktide arv: 120

UNESCO klassifikatsioon vastavalt ISCED-2011-le

 • lähtudes haridustasemest: 7
 • mis põhineb hariduse valdkonnal: 14 Õppetöö

UNESCO klassifikatsioon vastavalt ISCED-2013-le

 • haridusvaldkonnas: 0114-õpetajakoolitus ainete spetsialiseerumisega

Kursuse struktuur

1. aasta

 • GAL50 Kursuse ja õppekava disain prantsuse keele õpetamisel
 • GAL51 räägivad oskused prantsuse keele õpetamisel

2. aasta

 • GAL60 Prantsuse keele õpetamise oskused
 • GAL61 Kultuuridevaheline haridus prantsuse keele õpetamisel
 • GAL62 Haridustehnoloogia prantsuse keele õpetamisel
 • GAL63 Foneetika õpetamine prantsuse keele õpetamisel
 • GAL64 prantsuse keele õpetamine alghariduses

Dissertatsioon

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

The Hellenic Open University was founded as a self-administered State University with its premises located mainly in Patras Greece. The University accepted its first students in 1998. It has four Scho ... Loe edasi

The Hellenic Open University was founded as a self-administered State University with its premises located mainly in Patras Greece. The University accepted its first students in 1998. It has four Schools (Social Sciences, Applied Arts, Science and Technology and Humanities). Näita vähem