We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Висше училище по телекомуникации и пощи

Висше училище по телекомуникации и пощи

Висше училище по телекомуникации и пощи

Sissejuhatus

Rahvusassamblee 26. mai 2015. aasta otsusega muudeti telekommunikatsiooni ja postituste kolledž telekommunikatsiooni ja postituste Висше училище по телекомуникации и пощи , mille teemaks oli: erialaste erialade kõrgharidusega spetsialistide koolitamine "Kommunikatsioon ja arvutitehnika "ja" Haldus ja juhtimine ".

Kõrgkool telekommunikatsiooni ja postide alal on riigi telegraafi- ja postikooli õigusjärglane, mis asutati vürst Aleksander I 31. detsembri 1881. aasta dekreediga. 1923. aastal kiitis tsaar Boriss III dekreediga nr 60 vastu seaduse kool telegraafi ja postiteenuse praktiliseks ja teoreetiliseks õppimiseks. 12. märtsil 1941 andis tsaar Boris III välja määruse, millega kiideti heaks riikliku telegraafi- ja postikooli seadus. Selle kooli põhieesmärk on valmistada ette ametnikud postiministeeriumi peadirektoraadis ja elektrikud sõjaväes.

Asukohad

  • Sofia

    улица Академик Стефан Младенов,1, 1700, Sofia

    Küsimused