Keystone logo
Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Agricultural University Of Georgia (Georgian Agrarian University)

Sissejuhatus

Georgia põllumajandusülikool ( AUG ) on põllumajanduse ja loodusteadustele spetsialiseerunud mitmeprofiililine mitteriiklik kolmanda taseme haridusasutus, mille asutas mittetulunduslik heategevusorganisatsioon - Teadmusfond.

Georgia põllumajandusülikool on kõrge mainega asutus, mis on orienteeritud üliõpilastele ja nende edule, uurimistööle ja traditsioonide kaasajastamisele. See on üks kolmanda taseme hariduse juhtidest riigis.

Kõigil kolmel kolmanda taseme hariduse tasemel põhinevad põllumajandusülikooli programmid liberaalsel ja klassikalisel hariduspõhimõttel, et arendada üliõpilaste loovat ja kriitilist mõtlemist ning praktilisi oskusi.

Paralleelselt põllumajandusega arendab ülikool ka teisi teadusharusid, tuginedes inim- ja materiaalsete ressursside kättesaadavusele, võttes arvesse vajadust kvaliteetse hariduse järele, ning samal ajal saada kasu mitme profiiliga ülikooli eelistest.

Asukohad

  • Tbilisi

    დავით აღმაშენებლის ხეივანი,#240, 0159, Tbilisi

    Küsimused