Keystone logo
Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Sissejuhatus

Oma prestiiži ja trajektoori tõttu kutsutakse Castro Carazo ülikooli üles tagama kõigile inimestele, eristamata etnilist päritolu, sugu, vanust, erinevaid võimeid, sotsiaalset seisundit, terviseseisundit, religiooni, arvamusi, eelistusi või perekonnaseisu. juurdepääs kvaliteetsele keskkonnale õpetamiseks ja õppimiseks.

Asjakohase ja tõhusa kõrghariduse kaudu on Castro Carazo ülikooli eesmärk aidata kaasa individuaalsele ja kollektiivsele heaolule, arendades oma õpilastes võimet saavutada oma unistusi, ametialaseid eesmärke ja täielikku intellektuaalset potentsiaali. Samamoodi annab see neile õiguse võtta muutlikus ja mitmekultuurilises maailmas oma ühine vastutus ettevõtlike, produktiivsete, loovate ja eetiliste kodanikena.

Selleks pakub Castro Carazo ülikool ametlikke ja mitteformaalseid üld-, töö- ja keskkonnakaitsealase hariduse programme. Samuti pakub see õpilaste arendus- ja tugiteenuseid, et tagada õpilaste edu nende eluplaanides.

Asukohad

  • San José

    San José, Costa Rica

    Küsimused