Keystone logo
Daejin University

Daejin University

Daejin University

Sissejuhatus

Daejin University vundament

on kasvatada võimekaid inimesi, kes annavad oma panuse rahvuse ja inimühiskonna arendamisse, lähtudes ustavusest, vagadusest ja veendumusest, mis põhineb põhimõttel elada harmooniliselt ilma pahameelteta, Daesun Jinrihoe eesmärk, mis põhineb heatahtlikkusel ja õiglusel.

1. Ustavus (Seongsil, 誠實)

"Seong (誠)" viitab "tõele" ja "siirusele". See tähendab teha seda, mida keegi oma sisemises meeles mõistab, ilma valeta.

2. Vagadus (Gyeonggeon, 敬虔)

„Gyeong (敬)” viitab edasiliikumisele, järgides keha ja hinge liikumist kooskõlas proportsioonidega; see viitab "vagadusele" ja "ettevaatlikkusele".

3. Süüdimõistmine (Sinnyeom, 信念)

"Patt (信)" viitab "veendumusele" ja muutumatule südamele pärast teatud otsuse tegemist. See viitab sellele, et isiklikku ahnust ei muudeta sihikindlat meelt ja püütakse saavutada mõistlikke eesmärke, säilitades mõistuse.

Asukohad

  • Pocheon-si

    Pocheon-si, Lõuna-Korea

    Küsimused