Keystone logo
EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

EBZ Business School University of Applied Sciences

Sissejuhatus

EBZ Business Schooli liikmed on konstruktiivses dialoogis koos oma missiooni välja töötanud ja võtavad endale vastutuse sõnastatud orientatsiooni ja eesmärkide saavutamise eest. Missiooni sõnastuses sõnastavad nad oma minapildi, suunavad väärtused, eesmärgid ja EBZ ärikooli tegevusvaldkonnad.

Missioonileht esindab orientatsiooniraamistikku ja on tulevikku suunatud iseseisev kohustus õppetöös ja õpetamises, teadusuuringutes ja teadmiste ning uuenduste edasiandmises ning koostöös. Oleme teadlikud, et seda juhtpõhimõtet tuleb järgida ja vaatame pidevalt üle, mil määral oleme selle rakendamisel edusamme teinud. Seda mudelit toetavad ühiselt hoolekogu, juhatuse sihtasutus EBZ, ülikoolinõukogu, senat, rektor / in, kantsler / in, esindav üliõpilaskond, ülikooli meeste ja naiste võrdõiguslikkuse volinik, ülikooli volinik vajadustega arvestamiseks ja puuetega inimeste diskrimineerimise ennetamine ja töönõukogu.

Asukohad

  • Bochum

    Springorumallee,20, 44795, Bochum

    Küsimused