Keystone logo
HECTOR School of Engineering and Management

HECTOR School of Engineering and Management

HECTOR School of Engineering and Management

Sisseastumised

Ülikooli kvalifikatsioon

Esimene akadeemiline kraad: bakalaureus, magistrikraad, diplom jne (ülikool, rakenduskõrgkool, riigikooperatiivülikool) vastavas õppeaines, näiteks tehnika, loodusteadused, infoteadus või majandus. Erandjuhtudel võib aktsepteerida ka muid kraade.

Professionaalne kogemus

  • Vähemalt 1-2-aastane töökogemus magistriprogrammi konkreetses valdkonnas (olenevalt esimese astme tasemest); HECTOR Koolide soovitus: > 3 aastat
  • Tõendusmaterjalina on vaja viiteid

Inglise keele oskus

Nõutav on inglise keele oskus, nt inglise keel emakeelena või testitunnistus (nt TOEFL skoor vähemalt 570 PBT; 230 CBT; 90 iBT või IELTs vähemalt 6,5 punkti) või asjakohane tõend C1 taseme kohta.

Asukohad

  • Karlsruhe

    Karlsruhe, Saksamaa

Küsimused