Keystone logo
Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Erasmus Mundus European Master in Archeological Materials Science (ARCHMAT)

Sissejuhatus

Selle programmi eesmärk on anda õpilastele erioskused arheoloogias ja materjalide analüütiline iseloomustamine eelajaloost (megaliitikum) kuni klassikaliste aegadeni (Kreeka ja Rooma keel). Kultuuripärandi materjalide uurimine ja säilitamine on uurimisvaldkond, millel on tugev multidistsiplinaarne varjund ja mis nõuab oskusi, mis hõlmavad humanitaar- ja loodusteaduste uurimisvaldkondi. ARCHMAT pakub ühist integreeritud platvormi suurepärastele teadus- või humanitaarteaduste taustaga üliõpilastele, et mõista arheoloogiliste materjalide uurimiseks kasutatavaid täiustatud teaduslikke meetodeid ning selle eesmärk on moodustada kõrgelt spetsialiseerunud professionaalseid eksperte arenevas arheomeetria, st rakendatavates füüsikalis-keemiateadustes. arheoloogia- ja kultuuripärandi materjalide uurimisele.

Sisseastumised

Abikõlblikkuse kriteeriumid

Milliseid kriteeriume kasutatakse Erasmus Munduse ühise magistrikraadi hindamiseks?

Abikõlblikud osalevad organisatsioonid

Osalev organisatsioon võib olla mis tahes avalik või eraorganisatsioon, mis on asutatud programmiriigis või partnerriigis ja mis aitab otseselt ja aktiivselt kaasa EM JMD elluviimisele.

Näiteks võib selline organisatsioon olla:

 • kõrgkool;
 • avalik-õiguslik või eraettevõte, väike-, keskmise suurusega või suurettevõte (sh sotsiaalsed ettevõtted);
 • avalik-õiguslik asutus kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil;
 • mittetulundusühing, ühendus, MTÜ;
 • uurimisinstituut.

Programmiriigis asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrghariduse harta (ECHE). ECHE ei pea osalema partnerriikide kõrgkoolides. Vajadusel võidakse paluda Euroopa Komisjonil seda kraadi andmist kontrollida

Abikõlblikud on partnerriigi kõrgkoolid (vt kõrgkooli määratlust käesoleva juhendi sõnastikust).

Programmiriigis asutatud kõrgkoolid peavad suutma taotlemisetapis tõendada iga kraadi andva magistriprogrammi riiklikul tasemel akrediteerimist, mille alusel EM JMD programm koostatakse.

Kes saab taotleda?

Programmiriigis asutatud kõrgkool. Kõrgkool taotleb EM JMD konsortsiumi nimel. Programmiriigis asutatud partnerriigi kõrgkoolide filiaalid või partnerriigis asutatud programmiprogrammiriigi kõrgkoolide filiaalid ei ole taotluskõlblikud.

Osalevate organisatsioonide arv ja profiil

EMJMD on riikidevaheline ja hõlmab täispartneritena kõrgharidusasutusi vähemalt kolmest erinevast programmiriigist.

Programmiriikide kõrgkoolid peavad suutma vastu võtta EMJMD üliõpilasi ja andma oma õppeasutuses veedetud õppeperioodi jooksul vähemalt minimaalse arvu ECTS ainepunkte.

Kõik programmi- või partnerriikide partnerorganisatsioonid peavad olema identifitseeritud toetuse taotlemise ajal.

Sobivad osalejad

Magistriõppe üliõpilased, osalevate organisatsioonide töötajad ja kutsutud teadlased (/külalislektorid) programmi- ja partnerriikidest. Üliõpilased taotlevad stipendiumi otse enda valitud EMJMD konsortsiumilt ja läbivad konsortsiumi kõrgkoolide korraldatava konkursi. Üksikute stipendiaatide valimine, värbamine ja jälgimine on EMJMD konsortsiumi vastutusala.

Osalejate arv

EM JMD stipendiumiga rahastatakse soovituslikult ja esialgsel rahastamisperioodil 13–20 üliõpilasstipendiumi ja vähemalt 4 kutsutud teadlast/külalislektorit vastuvõtu kohta (EMJMD väljaande kohta) 63 , kes on seotud EMJMD tegevustega. kokku vähemalt 8 nädalat64.

Teadlased/külalislektorid tuleb valida vastavalt konsortsiumi konkreetsetele teadlaste valikukriteeriumidele ja tooma EMJMD elluviimisse konkreetset lisandväärtust.

Lisaks võivad EMJMD konsortsiumid saada keskmiselt 4 lisastipendiumi ühe või mitme maailma prioriteetse piirkonna/riigi jaoks.

Asukohad

 • Evora

  Largo dos Colegiais,2, 7004-516, Evora

  • Rome

   Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Rome

   • Thessaloniki

    Eth. Aminis 41, 546 35, Thessaloniki

    Küsimused