Keystone logo
Estonian Academy of Music and Theatre

Estonian Academy of Music and Theatre

Estonian Academy of Music and Theatre

Sissejuhatus

Estonian Academy of Music and Theatre (EMTA) on ainulaadne avalik-õiguslik ülikool, mis pakub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe programmide kaudu kõrgharidust kõigis suuremates muusika- ja teatrivaldkondades. Euroopa üheks funktsionaalsemaks muusikaõppeasutuseks peetud EMTA-l on 13 500 m2 suurune õppehoone, mis asub Eesti pealinnas Tallinna kesklinnas. 2022. aastal kuulus Estonian Academy of Music and Theatre kolmandat aastat järjest QS World University Ranking, mis on üks parimaid rahvusvahelisi edetabelisüsteeme, mis mõõdab ülikoolide populaarsust ja tulemuslikkust üle kogu maailma. 17. novembril 1918 hääletas Estonia Selts kõrgema muusikakooli asutamise poolt. 9. mail 1919 kinnitati haridusministri poolt kooli põhikiri. Kool nimetati esialgu Tallinna Kõrgemaks Muusikakooliks, kuna muusikakonservatooriumi loomine ei kuulunud Estonia Seltsi pädevusse. 1923. aastal nimetati see aga ümber Tallinna Konservatooriumiks, mis on praeguse Estonian Academy of Music and Theatre eelkäija. Tänaseks on akadeemia rahvusvaheliselt tunnustatud muusikaõppe- ja teadusasutus. Valdav osa Eesti muusikutest ja teatriinimestest on selles õppeasutuses kas õppinud või õpetanud, muutes selle Eesti kultuurielu tugisambaks. Estonian Academy of Music and Theatre missiooniks on hoida, arendada ja edendada eesti kultuuri kõrgeimal tasemel nii muusika- ja teatriõppe kui ka loomingulise tegevuse ja teadustöö kaudu.

EMTA visioon ja missioon

 • Visioon. Estonian Academy of Music and Theatre on mainekas ja atraktiivne kõrge professionaalsusega haridus-, teadus- ja kultuuriasutus, mis on pühendunud rahvuslike kultuuritraditsioonide säilitamisele ja rahvusvahelise koostöö aktiivsele arendamisele, olles samas avatud loomingulistele ideedele, mitmekülgsetele teadusuuringutele ja uuenduslikele interdistsiplinaarsetele projektidele.
 • Missioon. Estonian Academy of Music and Theatre -i missioon on hoida, arendada ja edendada eesti kultuuri kõrgeimal tasemel nii muusika- ja teatriõppe kui ka loomingulise tegevuse ja teadustöö kaudu.

EMTA põhiväärtused

 • Loovus: pakume võimalusi sisukaks loovuse väljenduseks kõrgel tasemel.
 • Mängulisus: mõistame, et mängulisus on igasuguse loomingulise tegevuse alus, mis võimaldab avastada ja areneda uutel lähenemisviisidel.
 • Oskus: püüdleme kompetentsuse, ideede ja teadmiste jagamise, aga ka järjepideva õppimise ja kasvamise poole, olles sellega eeskujuks praegustele ja tulevastele muusika- ja teatrivaldkonna tegijatele.
 • Pühendumus: me tunnistame, et pühendumus kutsele on kõrge loovuse saavutamise eelduseks. Pakume pühendumist soodustavat keskkonda, mis võimaldab avastada nii valitsevaid tõdesid kui ka luua värskeid tõlgendusi.
 • Rahvuskultuuri hoidmine: mõistame oma ainulaadset vastutust hoida ja kasvatada muusika- ja näitekunsti loojate põlvkondi, kes tagavad tulevikus eesti muusika ja teatri rolli meie rahvuslikus identiteedis. Oleme teadlikud oma töö olulisest mõjust eesti kultuuri hoidmisel ja arendamisel.
 • Avatus: oleme avatud erinevatele lähenemistele kunstis, hariduses ja teaduses, stiilide ja meetodite mitmekülgsusele muusikas ja teatris. Jagame ideid ja teadmisi ning tunnistame oma vigu. Oleme ühtsed ja otsekohesed parimate lahenduste otsimisel.
 • Võrdne ja lugupidav kohtlemine: kohtleme kõiki õpilasi, kolleege ja koostööpartnereid võrdselt ja lugupidavalt ning tunnustame nende edu ja saavutusi.

Ülikooli omadused

  Asukohad

  • Tallinn

   Tatari,13, 10116, Tallinn

  Küsimused