Keystone logo
Institute of Information and Administration (Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração ISCIA)

Institute of Information and Administration (Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração ISCIA)

Institute of Information and Administration (Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração ISCIA)

Sissejuhatus

1989. aastal asutatud kõrgem info- ja haldusteaduste instituut (ISCIA) on polütehnilise alamsüsteemi ja erasektori integreerimata alamsüsteemi kõrgkool.

ISCIA-d tunnustati 2. oktoobri määrusega 931/90, mida reguleerivad selle põhikiri, Portugali Vabariigi põhiseadus, haridussüsteemi põhiseadus, era- ja kooperatiivse kõrghariduse statuut ning muud kohaldatavad õigusaktid.

Asukohad

  • Trindade

    Trindade, Portugal

    Küsimused