Keystone logo
Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Sissejuhatus

Kaitseväe Akadeemia (edaspidi akadeemia) on riigikaitseline rakenduskõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. Akadeemia eestikeelne lühend on „KVA“. Akadeemia on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus. Oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja Kaitseväge.

Akadeemia nimi inglise keeles on Estonian Military Academy. Akadeemia nime ingliskeelne lühend on „EMA”. Akadeemia asub Tartus. Akadeemia postiaadress on Riia 12, 51010 Tartu. Akadeemial on kaks õppekompleksi asukohtadega Tartus ja Võrus. Akadeemia põhiülesanne on valmistada ette Kaitseväe ülemaid ning arendada sõjateadust eesmärgiga tagada Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus.

Asukohad

  • Tartu

    Riia,12, 51013, Tartu

    Küsimused