Keystone logo
Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Sissejuhatus

Keskkonnateaduste ülikool on üks väheseid ülikoole Euroopa Ühenduses, looduskeskkonna kaitse ja kaitse peamine uurimis- ja õpetamisvaldkond. Keskkonnateaduste ülikool on avatud neile, kes on teadlikud loodus- ja sotsiaalse keskkonna mõjust majandustegevusele ja ühiskonna üldisele arengule. Keskkonnateaduste ülikooli eesmärk on levitada teadmisi majandustegevuse ja loodusvarade vahelistest suhetest ning arendada positiivset suhet üksikisikute, looduskeskkonna ja ühiskonna vahel. Ülikool mõistab missiooni õpetada inimesi, kes esindavad peamist tegurit laialdase ökoloogilise teadvuse ja ökoloogilise praktika arendamisel. Ökoloogilise praktika all mõistetakse tavaliselt looduskeskkonna optimaalset kasutamist ilma selle reostuse ja kahjustuseta. Euroopa Ühenduses samastatakse sellist lähenemist ühiskonna tasakaalustatud majandusliku ja sotsiaalse arenguga.

Asukohad

  • Radom

    Marii Fołtyn,6c, 26-600, Radom

    Küsimused