Keystone logo
Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public Accountancy (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Sissejuhatus

Nii loodud mudel võimaldab kujundada õpilases hoiakuid, väärtusi, teadmisi ja võimekust, mille eesmärk on probleemide avastamine ja lahendamine nende elukutse piires, ning uuenduslike ideede ja ettepanekute väljatöötamine, mis võimaldavad neil olla ettevõtlik professionaalne inimene, juhtiv, aktiivne ja keskkonda muutev, seda kõike teadlikult oma sotsiaalsetest ja kodanikukohustustest.

Räägitakse kooperatiivsest ja transformatiivsest dialoogipedagoogilisest mudelist, mis viiakse läbi akadeemilise strateegia ja eelkõige õpetamise kaudu, olles teadlik sotsiaal-ajaloolisest ruumist, kus see asub, tuginedes dialoogile, interaktiivsusele ja suhtlemisele, õppimisele projektide kaudu, aktiivsed, koostöövalmid ja koostöövalmid, mis võimaldab koolitada kõrge tehnilise ettevalmistuse ja ulatuslike instrumentaalsete oskustega, kuid ka tervikliku inimarenguga spetsialiste.

Asukohad

  • Panama City

    Panama City, Panama

    Küsimused