Keystone logo
Union University Of California

Union University Of California

Union University Of California

Sissejuhatus

Ülikool nõustub integreeritud õppimise filosoofiaga ja propageerib seda. Integreeritud õppimine on eemaldumine üksikute faktide meeldejätmisest ja retsiteerimisest ideede, enese ja ühiskonna vaheliste kontseptsioonide ning seoste aktiivsemale kaasamisele.

Integreeritud kursusel õppimine pole eesmärk omaette, vaid on lõpuks isiklikuks ja sotsiaalseks ümberkujundamiseks hädavajalik teadmiste vahend. See soodustab iseloomu ja väärtuste, tähenduse ja eesmärgi kujunemist - joondatuna piibellike väärtuste ja Jumala avaldatud tõega.

Integreeritud õppimine hõlmab kogu inimese arengut. See soodustab lisaks akadeemilisele ja ametialasele arengule ka füüsilist, sotsiaalset, emotsionaalset, moraalset, kultuurilist ning usulist / vaimset kasvu. Selle eesmärk on arendada mehi ja naisi, kes jätkavad sisukat tööd, annavad olulise panuse oma töökohtadesse ja kogukondadesse ning ülistavad lõpuks Jumalat ja täidavad Suurt Komisjoni.

Asukohad

  • Westminster

    Goldenwest Street,14200, 92683, Westminster

    Küsimused