Keystone logo
Universidad Nacional De Catamarca

Universidad Nacional De Catamarca

Universidad Nacional De Catamarca

Sissejuhatus

Catamarca riiklik ülikool on avalik ülikool, mis on juurdunud oma ühiskonnas, pühendunud oma arengule, mis on kultuuri looja ja mõtte edendaja.

Selle sisulised funktsioonid on õpetamine, uurimine ja laiendamine.

See on üksus, mis on selle loomisest alates pühendunud kultuuri ja identiteediga

Catamarca ja selle arengu edendamine. Sellest tulenevalt hindab see ümber materiaalse ja immateriaalse sotsiaal-kultuurilise pärandi ning julgustab tihedamaid sidemeid avaliku ja erasektori sotsiaal-tootmissektoriga.

See on alaline ümberkujundamise ruum, kus edendatakse teadust ja tehnoloogiat, edendades teadmistel põhinevat ühiskonnamudelit, võttes seega juhtiva ja kaasava rolli.

Asukohad

  • Catamarca

    Avenida Maximio Victoria, K4700, Catamarca

    Küsimused