Keystone logo
University Corporation of the Coast

University Corporation of the Coast

University Corporation of the Coast

Sissejuhatus

1975. aastal loodi majandusteaduskonnale määratud sotsiaalmajanduslike uuringute osakond (Departamento de Investigaciones Socioeconómicas (DIS)), mis tähistas CUC-i uurimisprotsessi algust.

90-ndate aastate kümnendi jooksul andis ICFES loa järgmiste programmide toimimiseks: ELEKTROINIK, ELEKTROINIK, TEHNIKA-, SANITAAR- JA KESKKONNATEENERGIA, ARVUTIANALÜÜS JA PROGRAMMEERIMINE, TEHNOLOOGIA ARVUTI TEADUSES JA TELEKOMMUNIKATSIOON, TELEKOMMUNIKATSIOON,

Seaduse 30/92 heakskiitmisest tulenevate probleemide tõttu tehti 1994. aastate keskel diagnoos, et teha kindlaks institutsioonis tehtavate haldusuuringute tõhusus ja tõhusus. Direktorite nõukogu määrab kindlaks 1996. aastal algava teadus- ja arenduskeskuse -CID - interdistsiplinaarse üksuse, millele määratakse teaduskondade endistesse keskustesse kuuluvad teadlased.

Kraadiõppeprogrammid algasid 16. märtsil 1987 spetsialiseerumisega rahandusele ja süsteemidele, mis on lubatud ICFESi direktorite nõukogu (Colombia kõrgema hariduse hindamise instituut) välja antud 30. oktoobri 1986. aasta 203 lepinguga.

Asukohad

  • Colombia

    Calle 58,#55 - 66, 080002, Colombia

    Küsimused