Keystone logo
University of Agriculture in Krakow

University of Agriculture in Krakow

University of Agriculture in Krakow

Sissejuhatus

University of Agriculture in Krakow saab oma kogemused Jagiellonian ülikooli intellektuaalsest pärandist ja traditsioonidest. Just selles ülikoolis arenesid agronoomia- ja metsateadused alates 1890. aastast ning noori koolitati, pidades eriti silmas nende isamaalist kasvatamist. Sellest hetkest, kui Jagelloonia ülikoolis asutati agronoomiaõpe, on põllumajandust alaliselt õpetatud ülikooli tasandil. Nende õpingute kogu ajaloo vältel järgisid järgnevad professorite põlvkonnad ühist juhtpõhimõtet, st noorte kasvatamine kodanikuvabaduste ja eetikareeglite austamisel. Sellise suhtumise eest kannatas akadeemiline personal sageli repressiivseid meetmeid ja mõnelt võeti isegi õigus õpetada.

Täna, pärast viiskümmend aastat ülikooli toimimist iseseisva asutusena, tunneme endiselt oma prioriteetidena ideede ja hoiakute sõltumatust ning üldtunnustatud akadeemiliste reeglite ja väärtuste kaitset. D

University of Agriculture in Krakow kui kõrgkooli peamine eesmärk on koolitada eksperte, kes leiaksid tööd laialdaselt mõistetud toidu- ja metsamajanduses, ning keskkonnakaitsespetsialiste. Ülikooli eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes suudavad toime tulla tänapäevase säästva arengu väljakutsetega, tuginedes Maa ressursside majandamise ja kasutamise ökoloogilistele reeglitele.

Majandusarengu tuleviku suundumusi aimates annab ülikool kaasaegseid teadmisi ja oskusi põllumajandusteadustes, metsanduses, bioloogias ja majandusteadustes ning inseneriteadustes. Põllumajandusülikooli lõpetajalt oodatakse nüüdsest Poolas aset leidnud sotsiaalmajanduslikke muutusi, mis põhjustasid uut tüüpi kvalifikatsiooni. Põllumajanduse tootmisprotsesside juhendamiseks ettevalmistatud professionaali asemel on vaja spetsialisti, kes suudab ühendada oma tehnoloogilised teadmised nõustamisoskuste ja nõuetekohaste majandusteadmistega. Põllumajandusülikooli lõpetaja, kes valdab oma teadmisi ja suhtlemisoskusi, peaks olema korralikult ette valmistatud töötamiseks laialdaselt mõistetud põllumajandusteenuste valdkonnas. EL-i riikides on sellise kutsekvalifikatsiooni profiil kasvav arv spetsialiste. Selle põhjuseks on asjaolu, et toidu valmistamise kõrval muutub kõige olulisemaks ka mure selle kvaliteedi, kontrolli ja müügi pärast. Selles valdkonnas mängivad olulist rolli erineva taseme nõustamisteenused.

Sellise määratletud lõpetajaprofiili tõttu muudab ülikool pidevalt oma õppekavasid ja ajakohastab neid, laiendades samal ajal bioloogiliste ainete ja humanitaarteaduste ulatust. Nende muudatuste tuum peaks olema üles ehitatud programmid, mis võimaldaksid lisaks õpetamisele ka õpilaste loovat mõtlemist stimuleerida. Õppekavade mitmekesistamine võib olla võimalus selle eesmärgi saavutamiseks. See nõuab aga uut vaadet akadeemilise õpetaja rollile, kellest peaks saama kaasaegsemaid õppemeetodeid kasutades moderaator ja juhendaja õppeprotsessis.

Selleks, et anda lõpetajatele oskused, mis vastaksid tulevaste tööturgude ootustele ja vajadustele, rakendatakse infotehnoloogiat õppekavade osana kõigis õppevaldkondades. Samuti muudavad praktikad, mis on teostatud nii väljaspool meie ülikooli kui ka selle eksperimentaalsetes üksustes, oma olemust, pidades silmas sisse viidud muudatusi. Kõik akadeemilised töötajad on kohustatud andma endast parima õppetöö kõrge kvaliteedi säilitamiseks.

Teadustöö on ülikooli tegevuse lahutamatu osa. Eristada võib kahte peamist valdkonda, st toetusena teostatavad uurimisprojektid ja Euroopa Liidu programmid, kus eesmärgid määrab projekti autor või tellija. Teine hõlmab seadusega ette nähtud tegevustena rakendatavaid projekte. Need projektid peaksid olema rangelt seotud laialt mõistetud didaktilise protsessiga ja seda toetama. Osalemine ulatuslikes ja ka rahvusvahelistes uurimisprogrammides ning põllumajanduse arengut toetavate infotehnoloogiate kasutuselevõtt peaks suurendama ülikooli identiteedi tähtsust ja tugevdama seda nii Poolas kui ka välismaal.

Meie ülikool peaks arenema mitmes suunas:

 • traditsiooniliste õppesuundade kohandamine põllumajanduse ja looduskeskkonna tulevaste vajadustega praeguste õppeprogrammide muutmise kaudu, et see vastaks noore põlvkonna ootustele ja vastaks sotsiaalmajanduslikele muutustele Poolas ja ELis;
 • uute õpetamis- ja uurimisliinide otsimine, mis võivad tulevikus areneda;
 • mure dünaamilise arengu pärast töötajate üle, kes on võimelised teadustööd tegema kogu maailmas kõigis ülikoolis esindatud erialades;
 • organisatsioonilised muudatused, mis võimaldavad üliõpilasi edukalt koolitada, uurimistöid läbi viia ja samaaegselt ülikooli ressursse nõuetekohaselt kasutada.

Malopolska piirkonnas on spetsiifiline agraarstruktuur ja piirkondlik profiil. See peaks kajastuma nii ülikoolis toimuvas didaktilises kui ka teadustegevuses, mis puudutab peamiselt mägimajandust ja agroturismi, mahepõllumajandust ja looduskeskkonna kaitset.

University of Agriculture in Krakow on rikkalik tihe koostöö traditsioon Krakowi ülikoolide ning teiste Poola ja välismaiste akadeemiliste asutustega. Selle koostöö jätkamine ja tugevdamine lisab ja laiendab meie haridus- ja teaduspakkumisi, mis aitavad rahuldada tulevasi sotsiaalseid ja tsivilisatsioonivajadusi.

11. aprillil 2008 muutis ülikool nime University of Agriculture in Krakow .

Krakow is an amazing city for street photography. Minolta Maxxum 7000 + Kodak Ektar film.

Ajalugu

Esimesed katsed põllumajandust ülikooli õppeainena õpetada tehti Poolas 18. sajandi lõpuks. 1776. aastal tegi praost Hugo Kołłątaj ettepaneku moodustada kuningliku peakooli (Szkoła Głowna Koronna) kavandatud reformi raames agronoomia õppetool. 1806. aastal loodud põllumajanduse õppetool eksisteeris ainult kolm aastat. Järgnenud arvukad ettevõtmised, mille eesmärk oli Krakowi akadeemias põllumajanduse õpingute taaselustamine, osutusid asjatuks. Alles 1890. aastal moodustati Krakovi Jagiellonian ülikooli filosoofiateaduskonnas 3-aastased agronoomiaõpingud, mis 1923. aastal muutusid Krakowi Jagiellonian ülikooli põllumajandusteaduskonnaks.

Teine maailmasõda pidurdas teaduskonna edukat arengut. Natside okupatsiooni ajal viidi vandenõus läbi põllumajandusuuringuid, mida juhendas dekaan Anatol Listowski. Pärast sõda jätkas teaduskond oma tegevust, muutis oma struktuuri ja lõpuks 1946. aastal muudeti see põllumajanduse ja metsanduse teaduskonnaks. Kolm aastat hiljem, 1949. aastal, loodi ülikooli juurde eraldi metsandusteaduskond, kuid kahjuks lõpetati üliõpilaste registreerimine sellesse teaduskonda 1953. aastal.

Põllumajandusteaduskond andis aluse 1953. aastal asutatud Krakowi põllumajanduskolledžile ja etendas üliolulist rolli üliõpilaste ja teadlaste koolitamisel, kes aitasid ülikooli arengule suuresti kaasa, ja teiste struktuuri kuuluvate teaduskondade loomisel.

Järgnevatel aastatel asutati järgmised teaduskonnad:

 • 1953 - loomakasvatusteaduskond (praegu: loomateaduskond)
 • 1955 - maaparandusteaduskond (praegu: keskkonnatehnika ja maamõõtmise teaduskond)
 • 1963 - metsandusteaduskond (taasavatud)
 • 1968 - aiandusteaduskond
 • 1973 - filiaali majandus- ja põllumajandusteaduskond Rzeszówis (sai 2001. aastal Rzeszówi ülikooli osaks)
 • 1977 - põllumajanduse tehnoloogia- ja energeetikateaduskond (hiljem: põllumajandustehnika teaduskond, praegu tootmise ja energeetika teaduskond)
 • 1994 - toidutehnoloogia teaduskond
 • 2003 - biotehnoloogia teadusevaheliste teadustöö, praegu: biotehnoloogia - teadusharudevahelised uuringud
 • 2008 - maastikuarhitektuur - teadustevaheline programm

1972. aastal muutis Põllumajanduse Kolledž oma staatuseks Põllumajanduse Ülikool ja ministrite nõukogu 12.09.1978.

11. aprillil 2008 muutus põllumajandusülikool (Akademia Rolnicza) University of Agriculture in Krakow (Uniwersytet Rolniczy) ja on ainus Poola põllumajandusülikool.

Praegune koolituspakkumine hõlmab 32 põhivaldkonda 65 spetsialiseerumisega, igat liiki õppima on õppinud umbes 9 tuhat üliõpilast. Ülikool pakub magistridiplomi omanikele ka kraadiõppe programme.

Asukohad

 • Kraków

  aleja Adama Mickiewicza,21, 31-120, Kraków

Küsimused