We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Yamaguchi Prefectural University

Yamaguchi Prefectural University

Yamaguchi Prefectural University

Sissejuhatus

Yamaguchi Prefectural University kui ainsal "prefektuuri ülikoolil" Yamaguchi prefektuuris on neli eripära: "inimkonna austamine", "tarbijate seisukohtade rõhutamine", "kooseksisteerimine kohalike kogukondadega" ja "reageerimine rahvusvahelistumisele". Haridusfilosoofiana, kui "kogukonna panuse tüüpi ülikool", mis suudab rahuldada piirkonna vajadusi, viime läbi eriharidust ja teadusuuringuid prefektuuri kodanike tervise ja kultuuri valdkonnas, tagastame suurepäraseid inimressursse ja uurimistöid tulemusi ja neid hinnatakse kõrgelt. Püüan selle kätte saada.

Nende realiseerimiseks ja Yamaguchi Prefectural University "tugeva kohalolekuga ülikooliks", mida usaldavad prefektuuri üliõpilased ja kodanikud, muudab iga õppejõud oma teadvust sõltuvusest iseseisvuseks ja ülikool integreeritakse ülikooli ja on kindel. Ja me tegeleme sellega aktiivselt.

Asukohad

  • Yamaguchi

    Yamaguchi, Jaapan

    Küsimused